UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W HADYKÓWCE

W czwartek 1 września 2016 r. po dwumiesięcznych wakacjach ponownie usłyszeliśmy dzwonek zapowiadający rozpoczęcie roku szkolnego. Tradycją jest, że dzień ten rozpoczynamy mszą świętą. Po mszy św. w kościele filialnym pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, uczniowie, rodzice i nauczyciele udali się do Szkoły Podstawowej w Hadykówce, gdzie Pani Dyrektor Agnieszka Magda powitała wszystkich bardzo serdecznie. W ciepłych słowach skierowanych do obecnych wyraziła nadzieję na owocną współpracę, jak też życzyła uczniom i ich rodzicom oraz pracownikom szkoły licznych sukcesów.

Wszyscy uczniowie z niecierpliwością oczekiwali na informacje dotyczące ich przyszłych wychowawców, nauczycieli oraz sal lekcyjnych, w których będą się uczyć i o które będą dbać.

Ważną chwilą tego dnia było pasowanie na uczniów przez Panią Dyrektor niedawnych przedszkolaków. Dzieci przygotowywały się do tego wydarzenia przez niemal całe wakacje, aby w dzień rozpoczęcia roku szkolnego zaprezentować się zebranym. Przyszli pierwszoklasiści w słowach wierszy i piosenek wyrazili miłość do Ojczyzny, zrozumienie powagi bycia uczniem, potrzebę kulturalnego zachowania się oraz znajomość najważniejszych zasad związanych z ruchem drogowym. Bardzo przejęci i skupieni ślubowali: „Być dobrymi i uczciwymi. Strzec honoru i dobrego imienia naszej szkoły. Szanować nauczycieli i rodziców. Uczyć się tego, co mądre i piękne. Kochać swoją Ojczyznę.” Po ślubowaniu Pani Dyrektor dokonała uroczystego pasowania na ucznia i wręczyła pierwszakom dyplomy, które będą pamiątką tego dnia. Dzieci otrzymały też prezenty od Rady Rodziców oraz od wychowawcy z życzeniami powodzenia w zdobywaniu wiedzy.

MD