WIZYTA BISKUPA

Każda parafia raz na 5 lat przeżywa wizytację kanoniczną. 27 marca miała ona miejsce w parafii Cmolas. Z tej okazji naszą szkołę odwiedził szczególny gość, ks. biskup Edward Białogłowski  w asyście księdza dziekana Kazimierza Osaka, księdza proboszcza Michała Batora i księdza katechety Marka Kalisiaka.Wizyta tak szanownych Gości była wyjątkowym wydarzeniem dla dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów naszej szkoły. Uroczyste przywitanie księdza biskupa przy wtórze pieśni  „Oto jest dzień” wykonanej przez uczniów naszej szkoły było podniosłe dla wszystkich zebranych. Uśmiechnięty biskup witał zebranych uściskiem dłoni. Słowa powitania wierszami i pieśniami wygłosiły dzieci oraz dyrektor szkoły. Spotkanie nie mogłoby się odbyć bez miłej i serdecznej rozmowy ks. biskupa z uczniami. Pani dyrektor w imieniu całej społeczności szkolnej, podziękowała gościom za przybycie,  życzliwość i wyjątkową atmosferę.  Cieszymy się z tych odwiedzin i życzymy ks. biskupowi Edwardowi wielu łask Bożych w pracy duszpasterskiej w naszej diecezji.