Co już umiem? Co potrafię?

Kwiecień w szkołach to czas, kiedy uczniowie sprawdzają swoją wiedzę i umiejętności nabyte na danym etapie edukacji. Również w Szkole Podstawowej w Hadykówce uczniowie podjęli próbę zmierzenia się z zadaniami weryfikującymi ich kompetencje oraz efekty nauczania. Uczniowie klasy VI pisali sprawdzian kompetencji z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Z kolei dla trzecioklasistów Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji opracowany przez Operon, to ważny moment kończący edukację wczesnoszkolną. Uzyskane przez dzieci wyniki pozwalają nauczycielom  podsumować trzyletni okres nauczania i wychowania w klasach I – III oraz ukierunkować  pracę z uczniami, którzy w przyszłym roku szkolnym będą uczęszczać do klasy IV. Tegoroczny sprawdzian pod tytułem „Ferdynand szuka parasolnika” składał się z części poświęconej edukacji polonistycznej i edukacji matematycznej. Test z języka polskiego obejmował m.in.: czytanie ze zrozumieniem, rozpoznawanie samogłosek, przeliczanie głosek i sylab w wyrazach, porządkowanie wyrazów w kolejności alfabetycznej, tworzenie rodziny podanego wyrazu oraz pisanie dalszego ciągu tekstu przewodniego – czyli stosowanie formy opowiadania.  Po piętnastominutowej przerwie, uczniowie przystąpili do testu z matematyki. Ich zadaniem było rozwiązanie ośmiu zadań zamkniętych i sześciu otwartych.  Trzecioklasiści mierzyli się m.in.: z porównywaniem różnicowym, obliczeniami zegarowymi, kalendarzowymi i pieniężnymi, stosowaniem jednostek miar, obliczaniem obwodu figury. W zadaniach wykonywali obliczenia w obrębie czterech działań: dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. Pouczającym doświadczeniem dla uczniów było zetknięcie się z formalną i ściśle określoną formą testów, wymagającą od nich przemyślanego działania i poddawania analizie otrzymanych informacji.

MD

Zielono mi…

W Szkole Podstawowej w Hadykówce prężnie działa Samorząd Uczniowski. Uczniowie tej szkoły chętnie biorą udział w różnych akcjach, konkursach i imprezach. Często wykazują się kreatywnością i pomysłowością. W piątek 17 marca zorganizowano Dzień Świętego Patryka, podczas którego uczniowie uzyskali wiele ciekawych informacji o patronie Irlandii. Uczniowie, aby uczcić ten uroczysty dzień przybliżający i uczący o kulturze zielonej wyspy, ubrani byli na zielono, dostali również naklejki z symbolem tego święta. Na tablicy interaktywnej został wyświetlony film przybliżający życie Św. Patryka. Dzieci mogły zagrać w różne gry językowe uczące słownictwa związanego z tym irlandzkim świętem. Na zakończenie uczniowie klas starszych wzięli udział w konkursie sprawdzającym wiedzę na temat życia świętego, a także kultury i symboli Irlandii. Przyznane zostały ciekawe nagrody za zajęcie I, II i III miejsca. Pozostali uczniowie otrzymali drobne upominki. Zwycięzcom oczywiście gratulujemy!

Niedługo trzeba było czekać na kolejne atrakcje. Tuż po weekendzie uczniowie obchodzili Pierwszy Dzień Wiosny . W szkole było kolorowo i bajkowo. Młodsze dzieci w jednobarwnych strojach wraz ze swoimi opiekunami żegnały zimę wysyłając Marzannę daleko w kosmos. Starsze natomiast poprzebierane w kreatywne i pomysłowe stroje świętowały nadejście wiosny.

K.Skiba