Witaj szkoło! Będzie nam wesoło!

3 września, po mszy świętej w naszej szkole odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
W obecności pocztu flagowego wszyscy zebrani odśpiewali hymn narodowy. Następnie Pani Dyrektor skierowała ciepłe słowa do nauczycieli, uczniów i rodziców. Głównym punktem tej uroczystości było „pasowanie na ucznia”. Zanim nastąpiła ta chwila, pierwszoklasiści wykazali się wiedzą na różne tematy. Udowodnili, że potrafią śpiewać i recytować wiersze. Rozwiązywali zagadki szkolne zadawane przez starszych kolegów. Po „zdaniu egzaminu” na ucznia złożyli ślubowanie, po którym Pani Dyrektor dokonała aktu pasowania poprzez dotknięcie każdego pierwszaka wielkim ołówkiem, życząc im samych sukcesów w dalszej karierze szkolnej. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki od Rady Rodziców.
Uroczystość dostarczyła dzieciom i ich rodzicom wielu miłych przeżyć i wrażeń. Życzymy pierwszoklasistom oraz wszystkim uczniom naszej szkoły, aby każdy dzień dostarczał im wspaniałych przygód z nauką.
LM