DZIEŃ ZIEMI

         Obchody „Dnia Ziemi”, przypadającego co roku 22 kwietnia, uczciliśmy w naszej szkole 26 kwietnia uroczystym apelem pod hasłem: „Ziemia byłaby oazą piękna, gdyby nie my- ludzie”. Apel został przygotowany przez uczniów klas IV – VII. Naszym celem było promowanie postaw ekologicznych w naszej społeczności szkolnej. Jesteśmy mieszkańcami tej planety, dlatego każdy z nas powinien czuć się odpowiedzialny za jej stan. Nasze życie jest od niej uzależnione. Ziemia nas żywi oraz stanowi istotę naszej egzystencji – naszej i naszych dzieci. Z tego powodu musimy o nią dbać, nie tylko 22 kwietnia, ale w każdy dzień.
          Podczas krótkiego  apelu mogliśmy obejrzeć inscenizacje propagujące ekologiczne zachowania: ,,Nasz raj” w wykonaniu uczniów klasy czwartej oraz „Las” w wykonaniu klasy szóstej i siódmej. Tematyka wierszy przypomniała, że Ziemia jest naszym wspólnym dobrem i każdy z nas może o nią dbać, np. segregując śmieci, oszczędzając wodę i energię. Apel uświetniły piosenki; „Śmieciu precz”, „Ziemia wyspa zielona” i „Żyj z przyrodą w zgodzie” w wykonaniu uczniów klasy czwartej i piątej. Trzeba przyznać, że tematyka apelu, to świetna powtórka z ekologii i przyczyni się do wyrobienia nawyków  dbania o swoje środowisko. Mamy nadzieję, że nigdy nie zapomnimy, że troska o przyrodę, jest troską o nas samych i nasze spokojne życie w przyszłości.

DM