#tabliczka2019 – Mnożenie do 100

 Pod koniec kwietnia nasza szkoła przyjęła zaproszenie dla uczniów klas 2-6 do wzięcia udziału w konkursie matematycznym online o zasięgu ogólnopolskim. Konkursu zorganizowała strona kochamjp.pl i składał się z dwóch części: ćwiczeniowej oraz testu głównego. Uczniowie mogli skorzystać z komputerów, tabletów i smartfonów.
Do konkursu młodzież przygotowały panie Barbara Boroń –
klasy młodsze i pani Monika Margańska-Wilk, klasy starsze. Uczniowie przez cały miesiąc maj przygotowywali się do Testu Głównego, który odbył się 2 czerwca, rozwiązując testy ćwiczeniowe  korzystając ze szkolnej sali komputerowej. Do konkursu mogli również przystąpić rodzice, nauczyciele oraz wszystkie osoby chętne i odważne aby stawić czoło tabliczce mnożenia.
Mistrzem tabliczki mnożenia do 100 w klasach młodszych został Karol Mokrzycki, a w klasach starszych Natalia Gaweł.
Udział w konkursie rozbudza wśród uczniów zainteresowania matematyką, rozwija umiejętności matematyczne oraz wdraża do logicznego myślenia. Opanowanie tabliczki mnożenia zwiększa sprawność rachunkową na poziomie szkoły podstawowej. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok.

                                                                                                                                    M.M-W.