Fotografia czy taniec

W naszej szkole uczniowie mogli uczestniczyć w warsztatach fotograficznych oraz tanecznych podczas programu „Ludowość bawi, smakuje i zachwyca” w ramach Projektu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019.
Na  zajęciach fotograficznych  pod czujnym okiem fotografa- Łukasza Płocha uczestnicy zdobyli wiadomości z zakresu teorii fotografii. Zapoznali się z podstawami komputerowej obróbki obrazu oraz dostępnymi programami komputerowymi, przeznaczonymi do obróbki zdjęć.
Poznali także budowę i funkcje aparatu cyfrowego oraz wpływ elementów budowy na tworzenie obrazu.
Zdobyte wiadomości i umiejętności mogli wykorzystać, uczestnicząc w warsztatach fotograficznych w plenerze. Podczas wycieczek poznali architekturę i piękny krajobraz własnego regionu, a także rozwijali wyobraźnię i wrażliwość poprzez własną aktywność twórczą.
Dzięki fotografii uczniowie mieli możliwość wyrobienia w sobie smaku artystycznego, poczucia piękna, wrażliwości. Dla uczniów te zajęcia były ogromną przyjemnością .
Młodzież również pod kierunkiem instruktora tańca- Krystyny Mazurkiewicz uczyła się tańców lasowiackich wraz przyśpiewkami, których dowcipne słowa wiążą się z formą tańca i odzwierciedlają życie mieszkańców wsi. Dzięki wsparciu pani prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Cmolas, Koła Gospodyń Wiejskich w Hadykówce oraz dofinansowaniu w ramach projektu FIO zespół taneczny otrzymał komplet strojów ludowych. Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy!
Zwieńczeniem działalności będzie wystawa zdjęć oraz występ taneczny podczas pikniku środowiskowego.