Zarząd Szkolnego Koła Caritas

W dniu 27 listopad 2019 podczas zebrania uczniowskiego został wybrany zarząd Szkolnego Koła Caritas SP Hadykówka. Zebranie otworzyła opiekun koła pani Monika Margańska-Wilk. Spośród 27 członków koła było obecnych 24 uczniów. Oddano 24 głosy z czego: 23 były ważne 1 nie ważny.
Przewodniczącym Szkolnego Koła Caritas została wybrana Barbara Wójcik, zastępcą Agata Marut, sekretarzem Marta Posłuszny zaś skarbnikiem Patryk Piłat.
Podczas drugiej części spotkania został ustalony plan działania na najbliższy rok szkolny oraz  ustalono częstotliwość spotkań.

R.W.