ZA WIELKIE SERCE I MĄDRE RADY

    Dla uczniów naszej szkoły, sobota 1 lutego 2020 roku, była ważnym dniem, ponieważ mogli wtedy wyrazić całą miłość do Kochanych Babć i Drogich Dziadków. W budynku remizy strażackiej w Hadykówce zebraliśmy się wszyscy o godzinie 14.00, aby uczcić święto naszych szanownych gości. Kiedy Babcie i Dziadkowie zajęli miejsca przy odświętnie nakrytych i udekorowanych stołach, przyszedł czas na rozpoczęcie tej szczególnej uroczystości. Wszystkich przybyłych powitała Pani Dyrektor Agnieszka Magda, kierując do nich ciepłe słowa. Serdeczne życzenia złożył również szkolny katecheta – ksiądz Rafał Wesołowski. Kolejnym punktem była część artystyczna, podczas której zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Hadykówce, począwszy od zerówki, a skończywszy na klasie VIII. Przygotowany program ukazywał szeroki wachlarz talentów i umiejętności dzieci, bo cóż sprawia Babciom i Dziadkom większą niespodziankę i radość niż ich wnuczęta występujące specjalnie dla nich. Dzieci z klas I-III zaprezentowały się w przedstawieniu pt.: „Kozucha Kłamczucha”, następnie szkolny chór wykonał kolędy w czterech językach słowiańskich, a uczeń klasy IV zaśpiewał świąteczną piosenkę w języku włoskim. W dalszej części uczniowie klas młodszych wyrazili swoje uczucia w formie tanecznej do piosenki „Jingle Bells”. Program artystyczny dopełniły życzenia wyrażone słowami wierszy i piosenek, a przekazane w imieniu wszystkich wnuków i wnuczek przez dzieci z klas 0-III. Po występach uczniów czas umilała kapela ludowa „Lesianie”.

    Dzień Babci i Dzień Dziadka, przypadające 21 i 22 stycznia, to niezwykle istotne momenty w roku. Mamy bowiem szansę, zarówno ci najmłodsi, trochę starsi, ale i ci dorośli, aby wypowiedzieć słowa podziękowania i wdzięczności za troskę, oddanie, za wszelkie przejawy serdeczności i miłości, jakimi obdarzają nas Babcie i Dziadkowie. W ich sercu zawsze znajduje się szczególne miejsce dla wnucząt, których sukcesy, jak nikomu innemu, sprawiają im wielką radość.

    Najdrożsi – Babcie i Dziadkowie – w waszym życiu mierzyliście się z wieloma trudnościami, pokonywaliście różne przeszkody, ale też doświadczaliście ogromu radości i miłości. W dalszym ciągu, dzień za dniem, napotykacie różne sytuacje, ale Wasza mądrość wyniesiona ze szkoły jaką jest życie, pozwala podchodzić do nich z rozwagą i spokojem. Mądrość ta jest niezrównanym darem, ukierunkowuje, jak być dobrymi ludźmi, więc nie szczędźcie jej swoim wnuczętom. Niech Wasze rady, ale i upomnienia będą dla nich drogowskazami.

   Cała nasza hadykowska społeczność szkolna życzy wszystkim Babciom i Dziadkom pogody ducha. Niech zdrowie dopisuje, a uśmiech rozjaśnia Wasze twarze każdego dnia.

                                                                                  MD