Informacja

Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r., wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa i zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci  od 12 do 25 marca br. zawieszone zostają zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

12 i 13 marca br. to dni, w których  w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze.

Minister zachęca uczniów do samodzielnej nauki korzystając z platformy epodręczniki.pl ,do której dostęp jest bezpłatny.

Rodzicom posiadającym dziecko w wieku do lat 8, przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni – szczegółowe informacje uzyskać można na stronie ZUS.

Rodziców prosi się o śledzenie bieżących komunikatów GIS, MZ, MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz odwiedzaniu naszej strony internetowej www.sphadykowka.cmolas.org .

Uczniów prosi się o przebywanie w domach i unikanie dużych skupisk ludzi oraz odpowiedzialne wykorzystanie czasu zawieszenia zajęć z przeznaczeniem na uzupełnianie wiadomości, czytanie lektur, poszerzanie umiejętności i rozwijanie kompetencji.

Wszystkich prosi się o przestrzeganie zasad higieny własnej i czystości pomieszczeń, w których przebywamy.