Przedłużenie zawieszenia zajęć w szkołach!

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Nowe rozporządzenie MEN wydłuża okres zawieszenia zajęć w szkołach i przedszkolach na terenie całego kraju do 10 kwietnia 2020 r. Szkoła Podstawowa w Hadykówce prowadzi kształcenie na odległość. Dodatkowo oprócz już istniejących kontaktów z uczniami i rodzicami wychowawcy utworzyli dla uczniów klas IV-VIII ,,klasowe grupy kontaktów z uczniami” za pośrednictwem adresów e-mail. Będą one służyć przesyłaniu informacji nauczyciel- uczeń, uczeń-nauczyciel, co umożliwi ocenianie ,,prac pisemnych ” uczniów. Nauczyciele przygotują dla uczniów zagadnienia zgodnie z planem lekcji oraz będą odpowiadać na nurtujące pytania uczniów i rodziców.

Drodzy Rodzice!

Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi ogromne wyzwanie dla nas wszystkich. Wzajemna pomoc i współpraca pozwoli na wypracowanie jak najlepszych form wsparcia dla dzieci.

Życzę wszystkim dużo zdrowia, cierpliwości i wytrwałości.

Agnieszka Magda-dyrektor SP w Hadykówce

Zapraszam również do kontaktu

e- mail: agnieszka30360@gmail.com