Majowe świętowanie

Rozwiń skrzydła, orle biały –
i koroną złotą świeć.
Do przeszłości Polski całej
w sercach naszych miłość wznieć!

Każdego roku o tej porze łączyliśmy się w radosnym świętowaniu 2 maja – Dnia Flagi oraz 3 maja -Święta Konstytucji Trzeciego Maja. Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest wpisany w coroczny kalendarz uroczystości naszej Szkoły. Trudny czas pandemii koronawirusa wymusił wiele zmian w naszym życiu osobistym, ale także szkolnym. Przeżywamy kolejne ważne wydarzenia z dala od siebie. Przypomnijmy je sobie.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony przez Sejm w 2004 roku jako święto państwowe 2 maja.

To dzień pamięci i szacunku wobec naszych barw narodowych, ale także – a może przede wszystkim – wobec Polski. Flaga biało-czerwona jest świadkiem ciągłości polskiej historii. Określa naszą tożsamość i przynależność, a także jest znakiem jedności naszego narodu. W jej barwach wyraża się prawość, poczucie godności i honoru, a także poświęcenie i gotowość służenia krajowi. 2 maja to także Światowy Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

3 maja: Święto Narodowe Trzeciego Maja – 229 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Konstytucja 3 Maja była pierwszą pisaną konstytucją w Europie i drugą – po amerykańskiej –
na świecie, regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Uchwalony
3 maja 1791 r. akt prawny powstał przy współpracy posłów Sejmu Wielkiego i wspierającego ich środowiska, zawierał wizję i program budowy nowoczesnego państwa i społeczeństwa. Konstytucja 3 maja m.in. zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz zapewniła chłopom ochronę państwa. Konstytucja zniosła też formalnie liberum veto.

Rocznice uchwalenia Konstytucji 3 Maja obchodzili polscy patrioci uroczyście już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Wielkim świętem państwowym, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja była w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej, w nowej rzeczywistości zaprzestano obchodzenia tej rocznicy. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował przywrócić jako święto państwowe dzień 3 Maja
tj. rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej Konstytucji w 1791 roku.

Nasi uczniowie nie zapomnieli o tym dniu. Zdalnie uczestniczyli w projekcie „Świętuj w domu”. Celem projektu było propagowanie wśród uczniów postaw oraz treści patriotycznych i obywatelskich, powiązanie tradycji z dniem dzisiejszym; utrwalenie wiedzy
o Konstytucji, symbolach narodowych.

Uczniowie zdalne oglądali filmy o Konstytucji 3 Maja i reformach Sejmu Wielkiego oraz historii flagi polskiej. Mogli w ramach projektu napisać wiersz o Konstytucji 3 Maja i fladze państwowej, wykonać własnoręcznie flagę Polski, napisać referat wykonać prezentację multimedialną, plakat. Nasi wychowankowie popisali się swoją kreatywnością i talentem plastycznym. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w projekcie! ZK

Kreatywne nauczanie zdalne

Zawieszenie zajęć w szkołach to spore wyzwanie dla uczniów, jak i nas nauczycieli. Materiały edukacyjne pozwalają odesłać do odpowiednich tematów i treści, ale wiemy, że edukacja zdalna to nie tylko przysłowiowe wysyłanie linków i zadań to także działania praktyczne. Dlatego naszym uczniom organizowaliśmy tak pracę, aby mogli również  wykazać się aktywnością plastyczną, która ma ogromne znaczenie dla wszechstronnego rozwoju każdego dziecka. Za pomocą środków plastycznych uczeń wyraża pozawerbalnie własne przeżycia i stany emocjonalne. Odreagowuje negatywne emocje, rozładowuje tłumione napięcia. Doznaje własnej mocy sprawczej i dowartościowuje się. Terapeutyczne znaczenie działań plastycznych jest więc nie do przecenienia. Cieszymy się, że większość uczniów bardzo licznie nadsyłało na adresy poczty elektronicznej kreatywne prace. Z otrzymanej bazy zdjęć, mogliśmy stworzyć prezentację z wybranymi pracami. Zapraszam do jej obejrzenia za pośrednictwem poniższego linku : https://www.youtube.com/watch?v=YSghbjaI5pM