„[…] Dzisiaj na Bożej hali gazdujesz i szlak do nieba nam wskazujesz […]”

Święty Jan Paweł II – 18 maja 2020 roku, to imię wspomina cały świat i upamiętnia na różne sposoby. Przywołujemy wspomnienie Jana Pawła II w 100. rocznicę jego urodzin. Wiele osób miało z nim codzienny kontakt, inni – w którymś momencie swojego życia – spotkali go na swej drodze, część oglądała go jedynie za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, a dzisiejsi nastolatkowie i dzieci mogą poznać tę szczególną postać już tylko dzięki opowieściom najbliższych, materiałom archiwalnym, filmom, czy poprzez twórczość i publikacje, jakie wyszły spod ręki samego papieża. Z pewnością jednak, zetknięcie z postacią Jana Pawła II pozostawia w człowieku ślad, który w znacznej mierze każdemu z nas pokazuje dziś, jak upamiętnić tego polskiego duchownego, którego Boskie drogowskazy zaprowadziły do Rzymu, gdzie na prawie 27 lat objął tron Stolicy Apostolskiej.

Msze święte, wspominanie, czytanie dzieł, koncerty, odwiedzanie miejsc związanych z Janem Pawłem II, zaduma przy jego pomnikach to ważne i namacalne oznaki naszej pamięci o Świętym. Warto jednak w ciszy serca zadać sobie pytanie: Kim dla mnie był Jan Paweł II? Co w jego życiu, działalności, relacjach z innymi wywarło na mnie znaczący wpływ? Jaki pierwszy obraz ukazuje mi się przed oczami na dźwięk słów Święty Jan Paweł II? Być może odpowiedzi na te pytania podpowiedzą nam, w jaki sposób indywidualnie podziękować za życie Karola Wojtyły, ojcowską miłość, opiekę i naukę dla świata papieża Jana Pawła II oraz orędownictwo i łaski otrzymane za sprawą Świętego. Jeśli widzę go jako niestrudzonego, wytrwałego wędrowca, mogę jak on każdego dnia z ufnością pokonywać swoją drogę. Kiedy mój pierwszy obraz dotyczy papieża nieustającego w poszukiwaniu płaszczyzn porozumienia między ludźmi, religiami, systemami politycznymi, mogę starać się pielęgnować relacje z osobami wokół mnie…

Osobiste, rodzinne upamiętnienie tej ważnej rocznicy powinno wybrzmieć szczególnie mocno w obecnym czasie, kiedy „normalność” została tak silnie zachwiana. Niech wyrazy i słowa podziękowania popłyną od każdego z nas, aby połączyć się w wielką modlitwę dziękczynną.

Nasza hadykowska społeczność szkolna, pomimo trudnych warunków wywołanych pandemią, pragnęła uczcić 100. rocznicę urodzin Wielkiego Polaka, dlatego w miejscowej kaplicy pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, w piątek 15 maja 2020 r., odbyła się msza św. podczas której Rada Rodziców naszej szkoły złożyła kwiaty pod obrazem Świętego Jana Pawła II oraz przygotowała wystawę prac poświęconych tej szczególnej postaci. Również dzieci i młodzież Szkoły Podstawowej w Hadykówce pod opieką nauczycieli zaangażowały się w jubileuszowe obchody. Uczniowie klas I- III wraz z wychowawczyniami: panią Moniką Kosiorowską – Puk i panią Moniką Dworak przygotowali hasło: Pamiętamy. Jan Paweł II – Nasz Święty. Dzieci wykonały piękne prace plastyczne, ukazujące różne aspekty życia i działalności papieża, do których swoją cegiełkę dołożyli wychowankowie oddziału przedszkolnego z naszej placówki pod opieką pani Katarzyny Maciąg. Dodatkowo dzieci z klasy II i III napisały wiersze, które stanowią obraz życia Jana Pawła II, są podziękowaniem, życzeniami i prośbą o czuwanie nad nami. Z pomocą współczesnych narzędzi informatycznych, możliwe było również nagranie występów wokalno- instrumentalnych naszych uczniów prezentujących ulubioną religijną pieśń Jana Pawła II – „Barkę”, które koordynowała pani Urszula Dziuba oraz pani Monika Kosiorowska- Puk, która przygotowała też prezentację ukazującą całe wydarzenie. Ta nietypowa „akademia” niech będzie wyrazem naszej pamięci i podziękowaniem za obecność w historii naszej Ojczyzny i świata Świętego Jana Pawła II. Parafrazując słowa piosenki, Drogi Ojcze Święty:

[…] W swoje ramiona świat cały weź,

to co słabe miłością ulecz […]

zawołaj raz jeszcze

Niech zstąpi Duch Twój

i odnowi ziemię.

Poniższe linki, prezentują efekt akademii online :

https://www.youtube.com/watch?v=hAbeE82UEvk

opracowała : Monika Dworak