Informacja o funkcjonowaniu szkół

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Hadykówce informuje, że w związku z decyzją organu prowadzącego Szkołę Podstawową w Hadykówce ww. placówka pozostaje nieczynna dla dzieci i rodziców z oddziału „0” do 24 maja 2020r. Nauczanie odbywa się zdalnie tak jak do tej pory.