Kreatywne nauczanie zdalne

Zawieszenie zajęć w szkołach to spore wyzwanie dla uczniów, jak i nas nauczycieli. Materiały edukacyjne pozwalają odesłać do odpowiednich tematów i treści, ale wiemy, że edukacja zdalna to nie tylko przysłowiowe wysyłanie linków i zadań to także działania praktyczne. Dlatego naszym uczniom organizowaliśmy tak pracę, aby mogli również  wykazać się aktywnością plastyczną, która ma ogromne znaczenie dla wszechstronnego rozwoju każdego dziecka. Za pomocą środków plastycznych uczeń wyraża pozawerbalnie własne przeżycia i stany emocjonalne. Odreagowuje negatywne emocje, rozładowuje tłumione napięcia. Doznaje własnej mocy sprawczej i dowartościowuje się. Terapeutyczne znaczenie działań plastycznych jest więc nie do przecenienia. Cieszymy się, że większość uczniów bardzo licznie nadsyłało na adresy poczty elektronicznej kreatywne prace. Z otrzymanej bazy zdjęć, mogliśmy stworzyć prezentację z wybranymi pracami. Zapraszam do jej obejrzenia za pośrednictwem poniższego linku : https://www.youtube.com/watch?v=YSghbjaI5pM