Majowe świętowanie

Rozwiń skrzydła, orle biały –
i koroną złotą świeć.
Do przeszłości Polski całej
w sercach naszych miłość wznieć!

Każdego roku o tej porze łączyliśmy się w radosnym świętowaniu 2 maja – Dnia Flagi oraz 3 maja -Święta Konstytucji Trzeciego Maja. Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest wpisany w coroczny kalendarz uroczystości naszej Szkoły. Trudny czas pandemii koronawirusa wymusił wiele zmian w naszym życiu osobistym, ale także szkolnym. Przeżywamy kolejne ważne wydarzenia z dala od siebie. Przypomnijmy je sobie.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony przez Sejm w 2004 roku jako święto państwowe 2 maja.

To dzień pamięci i szacunku wobec naszych barw narodowych, ale także – a może przede wszystkim – wobec Polski. Flaga biało-czerwona jest świadkiem ciągłości polskiej historii. Określa naszą tożsamość i przynależność, a także jest znakiem jedności naszego narodu. W jej barwach wyraża się prawość, poczucie godności i honoru, a także poświęcenie i gotowość służenia krajowi. 2 maja to także Światowy Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

3 maja: Święto Narodowe Trzeciego Maja – 229 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Konstytucja 3 Maja była pierwszą pisaną konstytucją w Europie i drugą – po amerykańskiej –
na świecie, regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Uchwalony
3 maja 1791 r. akt prawny powstał przy współpracy posłów Sejmu Wielkiego i wspierającego ich środowiska, zawierał wizję i program budowy nowoczesnego państwa i społeczeństwa. Konstytucja 3 maja m.in. zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz zapewniła chłopom ochronę państwa. Konstytucja zniosła też formalnie liberum veto.

Rocznice uchwalenia Konstytucji 3 Maja obchodzili polscy patrioci uroczyście już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Wielkim świętem państwowym, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja była w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej, w nowej rzeczywistości zaprzestano obchodzenia tej rocznicy. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował przywrócić jako święto państwowe dzień 3 Maja
tj. rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej Konstytucji w 1791 roku.

Nasi uczniowie nie zapomnieli o tym dniu. Zdalnie uczestniczyli w projekcie „Świętuj w domu”. Celem projektu było propagowanie wśród uczniów postaw oraz treści patriotycznych i obywatelskich, powiązanie tradycji z dniem dzisiejszym; utrwalenie wiedzy
o Konstytucji, symbolach narodowych.

Uczniowie zdalne oglądali filmy o Konstytucji 3 Maja i reformach Sejmu Wielkiego oraz historii flagi polskiej. Mogli w ramach projektu napisać wiersz o Konstytucji 3 Maja i fladze państwowej, wykonać własnoręcznie flagę Polski, napisać referat wykonać prezentację multimedialną, plakat. Nasi wychowankowie popisali się swoją kreatywnością i talentem plastycznym. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w projekcie! ZK