Dzień Rodziny 2020

Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą…” Św. Jan Paweł II

 

Dzień Matki i Dzień Ojca to dwa magiczne święta.
Dzieci zarówno te maleńkie, jak i te starsze składają swoim rodzicom życzenia, dają kwiaty i prezenty, dziękując w ten sposób za trud wychowania i bezgraniczną miłość.
Uczniowie naszej szkoły, choć w nietypowy sposób, bo wirtualnie, także to uczynili. Słowem i piosenką, a także poprzez swój talent plastyczny wyrazili wdzięczność za matczyną dobroć i cierpliwość, za serce, które tak wiele rozumie i tak wspaniałomyślnie wybacza, a także za mądrość i ojcowski autorytet.

 

 „Rodzina jest Wszystkim”

 

 

 

„Razem
tworzymy nasze
Wspólne Szczęście”

Dziękujemy za uwagę:)