Informacja dotycząca zakończenia roku szkolnego

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Hadykówce prosi uczniów o przybycie do kaplicy w Hadykówce na Mszę Świętą 26.06.2020 r. o godzinie 9:00.

Po Mszy Świętej uczniowie zostaną w kaplicy na spotkanie z wychowawcami, którzy wręczą świadectwa. Następnie dzieci udadzą się do domu.

Jeżeli uczeń nie może uczestniczyć w rozdaniu świadectw w kaplicy, ma możliwość odbioru go w szkole w piątek 26 czerwca u wychowawcy klasy od godziny 11:30 – 12:00.