Zajęcia dla uczniów klas IV-VIII zawieszone!

Szanowni Rodzice,

23 października 2020r. zapadła decyzja MEN o nauczaniu zdalnym dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych począwszy od dnia 26.10.2020 r. Nowe zasady funkcjonowania szkół będą obowiązywały do niedzieli 8 listopada br.  z możliwością ich przedłużenia. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.