POZNAJEMY MAGIĘ PRZYRODY DZIĘKI FAJNIAKOM

Środowisko naturalne jest dobrem nas wszystkich, dlatego wszelkie inicjatywy podejmowane na rzecz pogłębiania wiedzy na ten temat są w naszej szkole chętnie realizowane, szczególnie jeśli dają możliwość zaszczepienia szacunku do przyrody oraz kształtowania nawyków ekologicznych już u naszych najmłodszych wychowanków.

Z taką inicjatywą wyszła sieć sklepów Biedronka, przedstawiając program edukacyjny i konkurs skierowany do uczniów klas I-III oraz wychowanków przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Obecna edycja o nazwie „Szkolne Przygody Gangu Fajniaków” koncentrowała się na kwestiach związanych z przyrodą i ekologią.

Biedronka. Gang Fajniaków - zasady promocji, do kiedy, jak dostać maskotkę

Celem programu było „[…] pokazać dzieciom magię natury, ucząc wrażliwości ekologicznej i troski o środowisko każdego dnia”. Organizatorzy akcji chcieli z pomocą maskotek Fajniaków i ich przygód zainspirować dzieci do podejmowania wspólnych działań dla dobra naszej planety, stąd pomysł na przybliżenie charakteru czterech żywiołów: powietrza, wody, ziemi i ognia. Intencją pomysłodawców programu było również dostarczenie uczniom możliwości nabywania wiedzy poprzez eksperymentowanie oraz praktyczne działanie.

W Szkole Podstawowej w Hadykówce uczniowie wraz z wychowawcami wzięli udział zarówno w programie edukacyjnym, jak i w konkursie. We wrześniu i w październiku 2020 r. pod opieką swoich nauczycieli dzieci realizowały zajęcia poświęcone określonemu żywiołowi, wykonując lub obserwując różne eksperymenty, oglądając filmy, słuchając opowiadań o przygodach Fajniaków. Następnie opierając się na zdobytej wiedzy oraz własnych obserwacjach i doświadczeniach, uczniowie przedstawiali dany żywioł w formie plastycznej. Nasze przedszkolaki wraz z p. Lucyną Małek pokochały zieleń i przeprowadziły doświadczenia z ziemią.

Klasa I i II pod okiem p. Moniki Kosiorowskiej-Puk odwiedziły ekozakątek i dyskutowały o roli powietrza i oszczędzaniu wody, wykonując doświadczenia z nimi związane.

Uczniowie klasy III z wychowawcą p. Moniką Dworak poznawali korzyści, ale i zagrożenia dla zdrowia i życia ze strony żywiołu, jakim jest ogień, poznając jego cechy na drodze eksperymentowania.

Kolejnym naszym krokiem było przystąpienie do konkursu, w którym udział uwarunkowany był opracowaniem przez każdego z nauczycieli zaangażowanych w realizację programu, dokumentacji przeprowadzonych zajęć oraz wysłaniem zdjęć prac plastycznych uczniów. Ucieszyła nas informacja, że wszystkie nasze zgłoszenia przeszły weryfikację i zostały zaakceptowane, mamy więc nadzieję, że wśród naszych zgłoszeń znajdą się osoby nagrodzone przez organizatorów. Takie potwierdzenie umożliwiło z kolei naszej szkole udział w ostatnim etapie programu – ubieganie się o nagrodę Grand Prix. Zgodnie z wymogami przedstawiliśmy swój pomysł na renowację terenu zielonego wokół szkoły i uzasadniliśmy potrzebę dokonania takich zmian, zwracając szczególną uwagę na ich potencjał przyrodniczy i ekologiczny oraz wychowawcze, społeczne i kształcące aspekty, a także długofalowe pozytywne oddziaływanie na naszą szkolną społeczność oraz otoczenie.

Widząc duże zainteresowanie uczniów omawianą tematyką, postanowiliśmy zorganizować w szkole dla uczniów klas I-III i przedszkolaków konkursy poświęcone zagadnieniom poruszanym przez Fajniaki oraz samym biedronkowym bohaterom. Dzieci brały więc udział w konkursie literackim, plastycznym i plastyczno-technicznym.

Poniżej znajduje się fotorelacja z realizacji programu oraz odnośniki do zdjęć prac uczniów na stronie internetowej „Szkolnych Przygód Gangu Fajniaków”. Zachęcamy do trzymania kciuków za naszą szkołę w rywalizacji o nagrodę Grand Prix.

https://szkolneprzygodyfajniakow.pl/galeria-prac/praca/?u_di=21324&s_di=13000,

https://szkolneprzygodyfajniakow.pl/galeria-prac/praca/?u_di=20415&s_di=13000,

https://szkolneprzygodyfajniakow.pl/galeria-prac/praca/?u_di=21183&s_di=13000

MD