„Razem na święta”

IMG_6388.JPG

Niesienie pomocy drugiemu człowiekowi to bardzo szlachetna cecha, w szczególności kiedy pomagamy osobom chorym i samotnym.

W naszej szkole obok nauki dydaktycznej realizujemy treści wychowawcze takie jak: uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi i angażowanie się w akcje społeczne, które uczą empatii i życzliwości.

W tym roku szkolnym najmłodsi  uczniowie Szkoły Podstawowej w Hadykówce przyłączyli się do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Razem na Święta”, której celem jest zachęcenie do niesienia pomocy innym, jak również budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych.

W ramach akcji „Razem na Święta” nasza placówka podjęła następujące działania:
–  przygotowanie wianków  świątecznych z życzeniami do emerytowanych nauczycieli oraz przyjaciół szkoły,
-przygotowanie  kartek świątecznych z życzeniami dla osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Cmolasie,
-przygotowanie stroików świątecznych dla osób samotnych i chorych z miejscowości Hadykówka, które przy współpracy z księdzem katechetą trafiły bezpiecznie do potrzebujących.
    Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas w roku. Dzięki wzajemnej pomocy możemy sprawić, aby stały się one jeszcze piękniejsze i radośniejsze.