Teatr dla dzieci musi być powszechny i tak potrzebny, jak potrzebna jest szkoła…

Tymi słowami Jan Dorman, człowiek w całości oddany teatrowi, pedagog, aktor, dyrektor teatru, artysta plastyk, twórca i reżyser, określał rolę teatru dla dzieci. W obecnym niełatwym czasie, kiedy życie codzienne oraz życie kulturalne naznaczone i ograniczone jest pandemią koronawirusa, teatr stanął przed koniecznością szukania nowych dróg dotarcia do swoich odbiorców i sympatyków, a szczególnie do dzieci i młodzieży z podkarpackich szkół.

Rzeszowski Teatr im. Wandy Siemaszkowej podjął w marcu 2020 roku inicjatywę Teatr w Sieci/NATENCZAS. Autorem i głównym sponsorem tego projektu był Samorząd Województwa Podkarpackiego, zaś partnerami realizatorami obok teatru zostali: Podkarpackie Kuratorium Oświaty, TVP3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Wojewódzki Dom Kultury oraz Podkarpacka Komisja Filmowa.

Pomysł ten był częścią projektu realizowanego w ramach przedsięwzięcia „Wsparcie szkół i placówek w zajęciach pozalekcyjnych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”. Koncepcja Teatr w Sieci/NATENCZAS składała się z trzech modułów: I) teatr w domu – oglądanie w domowym zaciszu spektakli teatralnych, II) warsztaty teatralne online, III) konkurs recytatorski „Polska poezja religijna”. Wśród trzystu zgłoszeń ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa podkarpackiego, znaleźli się również uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Hadykówce, którzy brali udział w warsztatach online i współpracowali z aktorem prowadzącym z ramienia teatru. W skład grupy wchodzili uczniowie z klasy VII: Wiktoria Brózda, Julia Serafin, Grzegorz Wójcik oraz z klasy VI: Natalia Gaweł, Julia Pakłos, Sebastian Marut. Koordynatorem grupy w szkole była pani dyrektor Agnieszka Magda, a aktorem prowadzącym pani Magdalena Kozikowska – Pieńko. Cały zespół pracował nad wierszowaną opowieścią Jana Brzechwy „Pchła Szachrajka”.

Podsumowanie projektu i ogłoszenie laureatów nastąpiło online w poniedziałek 14 grudnia 2020 roku. Jury w składzie: pani Małgorzata Rauch – podkarpacki kurator oświaty, pan Robert Godek – dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, pan Jan Nowara – przewodniczący jury, dyrektor Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie oraz pani Jagoda Skowron – koordynator główny programu, pełnomocnik dyrektora w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej, przedstawili wyniki obrad. Decyzją jury, wszyscy uczestnicy warsztatów teatralnych, w tym uczniowie naszej szkoły, otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz karty prezentowe do sieci sklepów Empik.

Jurorzy, a zarazem goście specjalni w serdecznych słowach podziękowali wszystkim uczestnikom projektu: uczniom, nauczycielom koordynatorom, dyrektorom szkół oraz aktorom za włożony wysiłek, zaangażowanie i współpracę. Wyrazili satysfakcję z sukcesu przedsięwzięcia oraz radość z tego, że mimo ograniczeń teatr stał się bliższy dzięki stworzeniu małych wspólnot i ukazaniu nowych przestrzeni i szans w tej tak zaskakującej teraźniejszości.

Link do wydarzenia: https://www.youtube.com/watch?v=uooJFacOt0Q

OGRÓD MIŁOŚCI W SERCACH DZIADKÓW

Nic nie jest w stanie zastąpić ciepła i serdeczności, jaką dziadkowie okazują swoim wnukom.  Dzięki babciom i dziadkom możemy odkrywać swoje korzenie. To wokół nich gromadzą się rodziny z okazji świąt i innych uroczystości. To z nimi mamy piękne wspomnienia z dzieciństwa.

Choć świat się ciągle zmienia, nie zmienia się jedno: miłość dziadków.  Mimo, że  epidemia ograniczyła nasze życie i wzajemne kontakty to poprzez Internet pragniemy dedykować wszystkim „naszym” babciom i dziadkom krótkie występy z serdecznymi życzeniami od klas 0- III.     

IMG_6559.JPG

Niech nasze podziękowania z serc płynące będą uhonorowaniem tego, co dla nas robicie. 

  

Oferta PP-P w Kolbuszowej.

W odpowiedzi na apel MEN oraz potrzeby środowiska informuję, iż pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej jest organizowana codziennie w godzinach 8.00- 16.30.
Udzielamy bezpośredniej pomocy m.in. poprzez:

  • prowadzenie terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,
  • wspieranie rodziców w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych,
  • mediacje i negocjacje na terenie poradni,
  • podejmowanie działań o charakterze interwencyjnym, w sytuacjach kryzysowych /wyjątkowo w środowisku dziecka lub ucznia/,
  • porady i konsultacje dla rodziców oraz nauczycieli,
  • spotkania z przedstawicielami innych instytucji działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,
  • teleporady oraz kontakty online.
    Pracujemy z zachowaniem obowiazujących procedur związanych z występowaniem COVID-19. Niezbędne jest wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu spotkania. Z poważaniem, ELŻBIETA MIKOŁAJCZYK p.o.dyr.PP-P w Kolbuszowej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych

W okresie ferii zimowych uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Cały czas funkcjonuje także bezpłatna infolinia 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto – w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii – powstała poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”. Rozpocznie ona swoją działalność 1 stycznia 2021 r.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna-dla-dzieci-i-mlodziezy-w-okresie-ferii-zimowych