Oferta PP-P w Kolbuszowej.

W odpowiedzi na apel MEN oraz potrzeby środowiska informuję, iż pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej jest organizowana codziennie w godzinach 8.00- 16.30.
Udzielamy bezpośredniej pomocy m.in. poprzez:

  • prowadzenie terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,
  • wspieranie rodziców w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych,
  • mediacje i negocjacje na terenie poradni,
  • podejmowanie działań o charakterze interwencyjnym, w sytuacjach kryzysowych /wyjątkowo w środowisku dziecka lub ucznia/,
  • porady i konsultacje dla rodziców oraz nauczycieli,
  • spotkania z przedstawicielami innych instytucji działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,
  • teleporady oraz kontakty online.
    Pracujemy z zachowaniem obowiazujących procedur związanych z występowaniem COVID-19. Niezbędne jest wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu spotkania. Z poważaniem, ELŻBIETA MIKOŁAJCZYK p.o.dyr.PP-P w Kolbuszowej