Metodę projektu uskuteczniamy – zainteresowania i umiejętności rozwijamy!

Nauka zdalna, która od dłuższego już czasu jest rzeczywistością uczniów klas starszych oraz wielu nauczycieli, mimo swojego specyficznego charakteru, daje obydwu stronom pole do realizacji celów dydaktycznych i wychowawczych poprzez wykorzystywanie różnorodnych metod pracy. W obecnej sytuacji jeszcze ważniejsze niż dotychczas stało się wspieranie uczniów, budowanie u nich poczucia własnej wartości, pokazywanie pozytywnych dróg ukierunkowania swojej aktywności oraz wyzbywania się trudnych emocji wywołanych pandemią i wszechobecną nieprzewidywalnością. W tej trudnej codzienności taką odskocznią może okazać się nauka metodą projektu. Praca w taki sposób jest ważna również dla dzieci młodszych, ponieważ uczy je koncentracji na zadaniu, rozwija zainteresowania i pomysłowość. Charakterystycznymi cechami metody projektu są: uruchamianie posiadanych zasobów wiedzy i umiejętności, ich integracja oraz rozwijanie wielu nowych kompetencji. Praca nad konkretnym projektem – sprecyzowanym zagadnieniem, tematem, umożliwia m.in. doskonalenie współpracy poprzez wymianę informacji, kształtowanie samodzielności w podejmowaniu decyzji, rozwijanie twórczego myślenia, doskonalenie uczniów w korzystaniu z różnych źródeł wiedzy oraz materiałów i urządzeń, ponadto przygotowuje ich do umiejętnego prezentowania efektów swoich działań oraz odpowiedzialności za wykonane zadanie.

Wychowankowie Szkoły Podstawowej w Hadykówce w ostatnim czasie oddawali się pracy twórczej nad dwoma projektami. Uczniowie klasy V realizowali temat „Drzwi szafy – brama do magicznego świata” w oparciu o lekturę pt. „Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica i stara szafa” C. S. Lewisa. Ich zadaniem było stworzenie szafy zawierającej informacje na temat autora powieści, przedstawionego w niej świata, bohaterów książki, opisy wydarzeń lub ciekawostki związane z lekturą.

Natomiast uczniowie klasy III wykonywali lapbooki pt.„O tym chcę Wam opowiedzieć”, ukazujące ciekawe zabytki i miejsca świata starożytnego lub współczesnego. Dzieci wklejały zdjęcia, wykonywały rysunki i dekoracje, zamieszczały ciekawostki dotyczące wybranych obiektów, po czym prezentowały swoje dzieła przed rówieśnikami opowiadając o procesie ich tworzenia.

Wszystkie przygotowane szafy i lapbooki zostały estetycznie wykonane, zadziwiają różnorodnością i świadczą o zaangażowaniu i twórczym podejściu do zaproponowanych zagadnień. Z relacji i reakcji uczniów wynika, że praca metodą projektu dostarczyła im wiele radości, zadowolenia z uzyskanych efektów, a przede wszystkim pozytywnie ich zaskoczyła. Doskonałym uzupełnieniem, a zarazem podsumowaniem tego artykułu niech będą słowa Janusza Korczaka „Powiedz dziecku, że jest dobre, że umie, że potrafi”, że wierzysz w jego możliwości.

MD

Nasi skrzydlaci przyjaciele zimową porą

Wszelkie stworzenia, w tym ptaki były nazywane przez św. Franciszka braćmi. Zwracał się do nich nawet w swoich kazaniach, a scenę tę przedstawia fresk „Kazania do ptaków”. Stworzenia te uprzyjemniają nam swym śpiewem pierwsze cieplejsze dni, wiosenny i letni wypoczynek na świeżym powietrzu, swoją muzyką rozweselają, gdy nadchodzą jesienne smutki, a zimą cieszą oko żółtymi, czerwonymi, szmaragdowymi kolorami upierzenia, odbijającymi się na bielutkim śniegu oraz urozmaicają widok z okna i przyrodnicze obserwacje. Jednak, aby ptaki miały sposobność do dawania nam tej radości w cyklicznym następstwie pór roku, muszą przetrwać zimę.

Ptaki są stworzeniami dzikimi i samodzielne zdobywanie pożywienia jest wpisane w ich naturę, jednak zimowa aura, która szczególnie w ostatnich tygodniach ukazała swoje piękno, ale i sprawiła wiele trudności, także tym istotom ograniczyła możliwości zdobywania pokarmu. Z pomocą ptaszkom przyszły dzieci z klas I-III Szkoły Podstawowej w Hadykówce, które szybko się zorganizowały i przyniosły do naszej placówki wykonane wraz z bliskimi karmniki, które zostały rozlokowane na obejściu szkolnym oraz zapas pożywienia. Są to bogate w odżywcze składniki ziarna m.in. czarnego słonecznika, siemienia, zbóż.

Uczniowie chętnie sprawdzają też, czy nasi mali przyjaciele skorzystali z przygotowanych dla nich stołówek i czy trzeba uzupełnić pokarm. Cieszy nas postępowanie naszych wychowanków, którzy udowodnili, że nie są im obce pojęcia takie jak empatia, dobro i pomoc. Chcemy również podziękować współtwórcom karmników oraz osobom, które przekazały pożywienie dla ptaków. Rodzice, Dziadkowie, Wujkowie serdecznie dziękujemy !!!

MD

Takie święto jest raz w roku, pełne uczuć i uroku…

 Piątek 12 lutego upłynął w szkole w atmosferze miłości i przyjaźni. A wszystko to z okazji Walentynek. W tym roku to opiekunowie Samorządu Uczniowskiego i wychowawcy klas młodszych zorganizowali pocztę walentynkową.

Uczniowie przygotowali serduszka i kartki wyrażając w ten sposób swoje sympatie. Następnie walentynkowe amorki odpowiednio posegregowały pocztę i rozdały ją wszystkim adresatom od klasy O do III. 

Nie zabrakło również wyrazów sympatii pod adresem dyrekcji szkoły, nauczycieli i pracowników obsługi.

Rodzicom za bezinteresowną miłość przygotowano walentynkowe misie ze słodką zawartością.

Pamiętajmy o tym , że ,,miłe słówka” poprawiają humor i ułatwiają relacje międzyludzkie .


Dzień świętego Walentego
To dzień dobry dla każdego !
W tym dniu wszyscy to wyznają
Że chcą kochać i kochają !

Karnawałowe zwyczaje i zabawy w naszej szkole

IMG_20210128_123954.jpg

Ostatnie dni stycznia 2021 roku upłynęły dzieciom z oddziału przedszkolnego i z klas młodszych Szkoły Podstawowej w Hadykówce na poznawaniu zwyczajów i zabaw karnawałowych. Dzieci dowiadywały się o balach maskowych, kuligach, hucznych zabawach tanecznych, korowodach przebierańców, jakie kiedyś urządzano w czasie karnawału. Chociaż z oczywistych względów nie mogła być zorganizowana tradycyjna zabawa choinkowa, to uczniowie poszczególnych klas w swoich salach lekcyjnych wzięli udział w symbolicznych zabawach i tańcach karnawałowych rozwijając przy tej okazji swoją sprawność ruchową oraz kreatywność. Uczniowie od pierwszych lekcji nie mogli doczekać się wesołych harców, tym bardziej, że wielu z nich zadbało o piękne stroje i kostiumy ulubionych bohaterów. W pogodny nastrój wprawiły wszystkich klasy barwnie udekorowane balonami i serpentynami, a wrażenie to potęgowały efekty świetlne wytworzone za pomocą projektorów. Dopełnieniem była muzyka, na którą składały się popularne hity, najnowsze przeboje i zabawy taneczne znane i lubiane przez wszystkich. Oprócz tańców w kółeczku z prezentowaniem przez śmiałków swych umiejętności tanecznych, zabawy z krzesełkami, czy tańca kaczuszek, była również rywalizacja rzędów na jak najlepszy układ taneczny, w podawaniu sobie balonika, czy przechodzeniu przez obręcz na różnej wysokości. Dodatkową atrakcją była porcja łakoci, którą wcześniej przygotowały niezastąpione mamy naszych uczniów dla dzieci bawiących się w swoich klasach.
Wszystkie dzieci chętnie brały udział w karnawałowych zabawach ruchowych i tanecznych, z zaangażowaniem rywalizowały w poszczególnych konkurencjach oraz wykazywały się pomysłowością w indywidualnych tańcach. Mamy nadzieję, że taka forma świętowania zapustów dostarczyła jej uczestnikom pozytywnych emocji i licznych dobrych wrażeń.

MD

Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT

IMG_6336.JPG

Programy edukacyjne realizowane w naszej szkole w I półroczu roku szkolnego 2020/2021 przybliżały naszym najmłodszym uczniom oraz wychowankom zerówki zagadnienia związane z ekologią. Klasy 0-III poznawały moc czterech żywiołów: wody, ziemi, powietrza i ognia z Fajniakami w programie „Szkolne Przygody Gangu Fajniaków”, dodatkowo uczniowie klasy I i II zgłębiali tajemnice ciepła za sprawą Kota Ciepłosława w ogólnopolskim programie PGE Energia Ciepła. Widząc zaangażowanie dzieci w różne działania związane z tymi inicjatywami,  nauczyciele wychowawcy zorganizowali również szereg konkursów szkolnych, mających na celu utrwalenie zdobytej wiedzy, pogłębienie świadomości ekologicznej uczniów oraz rozwijanie ich artystycznych umiejętności oraz talentów. Wszystkie prace konkursowe były oceniane przez komisje powołane spośród nauczycieli naszej szkoły.

Wychowankowie zerówki wzięli udział w konkursie plastyczno – technicznym, którego tematem było przedstawienie dowolną techniką ulubionego Fajniaka. Dzieci wykonały ciekawe i pomysłowe prace, za które przyznano następujące miejsca: 

– I miejsce: Jan Książek, Liliana Malicka, Izabela Durak, Dawid Mokrzycki,

– II miejsce: Amelia Mokrzycka, Hiacynta Rozmus,

– III miejsce: Zofia Paduch.

Uczniowie klasy III mogli wykazać się swoim talentem w konkursie literackim, układając wierszyk lub rymowankę na temat Gangu Fajniaków lub wybranego Fajniaka. Wierszyki zawierały ważne przesłania dotyczące dbania o naszą planetę oraz wartości uniwersalnych, jak dobro i przyjaźń. W tym konkursie jury przyznało:

– I miejsce Piotrowi Czachorowi za wiersz „Fajniakowa rodzinka”,

– II miejsce Pawłowi Ziętkowi za wiersz „Eko sprawa”,

– III miejsce Michalinie Rozmus za wiersz  „Piesek Piotruś”,

– IV miejsce Hubertowi Sochackiemu za wiersz „Gang Fajniaków”.

Dzieci z klasy I i II w konkursie plastyczno – technicznym wykonywały komiks ilustrujący zachowania proekologiczne w życiu codziennym, a przedstawione historie miały nawiązywać do tematu ciepła i energii. Komisja postanowiła w następujący sposób uhonorować uczestników:

– I miejsce: Arkadiusz Olesiak,

– II miejsce: Filip Lubach,

– III miejsce: Anna Gaweł, Kinga Mokrzycka, Nikodem Mokrzycki,

Wyróżnienia otrzymali: Amelia Kawalec, Jan Miśta.

Wszyscy uczniowie biorący udział w szkolnych konkursach, zarówno laureaci, jaki i osoby wyróżnione, otrzymali m.in.: dyplomy, książki o przygodach Fajniaków oraz maskotki Fajniaków. Konkursowiczom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych takich przedsięwzięciach. 

MD