Metodę projektu uskuteczniamy – zainteresowania i umiejętności rozwijamy!

Nauka zdalna, która od dłuższego już czasu jest rzeczywistością uczniów klas starszych oraz wielu nauczycieli, mimo swojego specyficznego charakteru, daje obydwu stronom pole do realizacji celów dydaktycznych i wychowawczych poprzez wykorzystywanie różnorodnych metod pracy. W obecnej sytuacji jeszcze ważniejsze niż dotychczas stało się wspieranie uczniów, budowanie u nich poczucia własnej wartości, pokazywanie pozytywnych dróg ukierunkowania swojej aktywności oraz wyzbywania się trudnych emocji wywołanych pandemią i wszechobecną nieprzewidywalnością. W tej trudnej codzienności taką odskocznią może okazać się nauka metodą projektu. Praca w taki sposób jest ważna również dla dzieci młodszych, ponieważ uczy je koncentracji na zadaniu, rozwija zainteresowania i pomysłowość. Charakterystycznymi cechami metody projektu są: uruchamianie posiadanych zasobów wiedzy i umiejętności, ich integracja oraz rozwijanie wielu nowych kompetencji. Praca nad konkretnym projektem – sprecyzowanym zagadnieniem, tematem, umożliwia m.in. doskonalenie współpracy poprzez wymianę informacji, kształtowanie samodzielności w podejmowaniu decyzji, rozwijanie twórczego myślenia, doskonalenie uczniów w korzystaniu z różnych źródeł wiedzy oraz materiałów i urządzeń, ponadto przygotowuje ich do umiejętnego prezentowania efektów swoich działań oraz odpowiedzialności za wykonane zadanie.

Wychowankowie Szkoły Podstawowej w Hadykówce w ostatnim czasie oddawali się pracy twórczej nad dwoma projektami. Uczniowie klasy V realizowali temat „Drzwi szafy – brama do magicznego świata” w oparciu o lekturę pt. „Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica i stara szafa” C. S. Lewisa. Ich zadaniem było stworzenie szafy zawierającej informacje na temat autora powieści, przedstawionego w niej świata, bohaterów książki, opisy wydarzeń lub ciekawostki związane z lekturą.

Natomiast uczniowie klasy III wykonywali lapbooki pt.„O tym chcę Wam opowiedzieć”, ukazujące ciekawe zabytki i miejsca świata starożytnego lub współczesnego. Dzieci wklejały zdjęcia, wykonywały rysunki i dekoracje, zamieszczały ciekawostki dotyczące wybranych obiektów, po czym prezentowały swoje dzieła przed rówieśnikami opowiadając o procesie ich tworzenia.

Wszystkie przygotowane szafy i lapbooki zostały estetycznie wykonane, zadziwiają różnorodnością i świadczą o zaangażowaniu i twórczym podejściu do zaproponowanych zagadnień. Z relacji i reakcji uczniów wynika, że praca metodą projektu dostarczyła im wiele radości, zadowolenia z uzyskanych efektów, a przede wszystkim pozytywnie ich zaskoczyła. Doskonałym uzupełnieniem, a zarazem podsumowaniem tego artykułu niech będą słowa Janusza Korczaka „Powiedz dziecku, że jest dobre, że umie, że potrafi”, że wierzysz w jego możliwości.

MD