Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy I SP

Szanowni Rodzice.

Informuję, że z dniem 1.03.2021 r. rozpoczyna się rekrutacja do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Hadykówce oraz klasy pierwszej, która potrwa do 22.03.2021 r.

Uzupełniony i podpisany wniosek/zgłoszenie dziecka należy złożyć w sekretariacie szkoły.