Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT

IMG_6336.JPG

Programy edukacyjne realizowane w naszej szkole w I półroczu roku szkolnego 2020/2021 przybliżały naszym najmłodszym uczniom oraz wychowankom zerówki zagadnienia związane z ekologią. Klasy 0-III poznawały moc czterech żywiołów: wody, ziemi, powietrza i ognia z Fajniakami w programie „Szkolne Przygody Gangu Fajniaków”, dodatkowo uczniowie klasy I i II zgłębiali tajemnice ciepła za sprawą Kota Ciepłosława w ogólnopolskim programie PGE Energia Ciepła. Widząc zaangażowanie dzieci w różne działania związane z tymi inicjatywami,  nauczyciele wychowawcy zorganizowali również szereg konkursów szkolnych, mających na celu utrwalenie zdobytej wiedzy, pogłębienie świadomości ekologicznej uczniów oraz rozwijanie ich artystycznych umiejętności oraz talentów. Wszystkie prace konkursowe były oceniane przez komisje powołane spośród nauczycieli naszej szkoły.

Wychowankowie zerówki wzięli udział w konkursie plastyczno – technicznym, którego tematem było przedstawienie dowolną techniką ulubionego Fajniaka. Dzieci wykonały ciekawe i pomysłowe prace, za które przyznano następujące miejsca: 

– I miejsce: Jan Książek, Liliana Malicka, Izabela Durak, Dawid Mokrzycki,

– II miejsce: Amelia Mokrzycka, Hiacynta Rozmus,

– III miejsce: Zofia Paduch.

Uczniowie klasy III mogli wykazać się swoim talentem w konkursie literackim, układając wierszyk lub rymowankę na temat Gangu Fajniaków lub wybranego Fajniaka. Wierszyki zawierały ważne przesłania dotyczące dbania o naszą planetę oraz wartości uniwersalnych, jak dobro i przyjaźń. W tym konkursie jury przyznało:

– I miejsce Piotrowi Czachorowi za wiersz „Fajniakowa rodzinka”,

– II miejsce Pawłowi Ziętkowi za wiersz „Eko sprawa”,

– III miejsce Michalinie Rozmus za wiersz  „Piesek Piotruś”,

– IV miejsce Hubertowi Sochackiemu za wiersz „Gang Fajniaków”.

Dzieci z klasy I i II w konkursie plastyczno – technicznym wykonywały komiks ilustrujący zachowania proekologiczne w życiu codziennym, a przedstawione historie miały nawiązywać do tematu ciepła i energii. Komisja postanowiła w następujący sposób uhonorować uczestników:

– I miejsce: Arkadiusz Olesiak,

– II miejsce: Filip Lubach,

– III miejsce: Anna Gaweł, Kinga Mokrzycka, Nikodem Mokrzycki,

Wyróżnienia otrzymali: Amelia Kawalec, Jan Miśta.

Wszyscy uczniowie biorący udział w szkolnych konkursach, zarówno laureaci, jaki i osoby wyróżnione, otrzymali m.in.: dyplomy, książki o przygodach Fajniaków oraz maskotki Fajniaków. Konkursowiczom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych takich przedsięwzięciach. 

MD