„Hej, pamiętny ów dzień chwały.Cudny: Trzeci Maj!”

“Opowiedz nam, moja Ojczyzno, jak matka dzieciom ciekawym, o latach znaczonych blizną, na wiekach chwały i sławy!”.

Jak co roku z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja chcąc przybliżyć uczniom naszej szkoły to ważne wydarzenie z historii kraju przygotowaliśmy krótki montaż słowno – muzyczny, w którym przypominamy tło historyczne wydarzeń z 3 maja 1791 r.

Uroczystość niesie również przesłanie, że patriotyzm powinniśmy pielęgnować w każdym dniu i jako naród żyć w taki sposób, by nasza ojczyzna rozwijała się duchem wolności, odpowiedzialności i wzajemnego szacunku.