XIII Powiatowy Sejmik Uczniowski „Moje miejsce na ziemi” rozstrzygnięty

Sejmik był zorganizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej, adresowany do uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu powiatu kolbuszowskiego. Nawiązywał do setnej rocznicy urodzin Janka Bytnara i przypominał heroizm młodzieży z okresu II wojny światowej. Motto przewodnie konkursu brzmiało Harcerze Szarych Szeregów autorytetem dla współczesnej młodzieży.

Celami konkursu było:

– rozbudzenie zainteresowań historycznych oraz upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży znajomości historii najnowszej,

– ukazywanie specyfiki historycznej i kulturowej regionu, poznanie wybitnych postaci związanych z regionem,

– kształcenie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł wiedzy i informacji, rozwijanie zdolności poznawczych,

– rozwijanie kreatywności oraz umiejętności plastycznych,

– zachęcenie do współpracy i wymiany doświadczeń między uczniami szkół podstawowych i średnich.

Gratulujemy Natalii Gaweł uczennicy kl. VI za zajęcie III miejsca oraz Klaudii Kosiorowskiej z kl. V za wyróżnienie w konkursie.

Konkurs polegał na wykonaniu prezentacji multimedialnej obrazującej treści zgodne z motywem przewodnim sejmiku. Komisja oceniała poprawność merytoryczną prezentacji, estetykę prezentowanej pracy, oryginalność prezentacji, wkład pracy własnej, walory dydaktyczne prezentacji.

Konkurs odbył się pod honorowym patronatem: Zbigniewa Chmielowca – Posła na Sejm RP, Józefa Kardysia – Starosty kolbuszowskiego, Jana Zuby – Burmistrza Kolbuszowej.