Szkolny konkurs Historyczny „230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja” – Wyniki

W dniu 19 maja 2021 r. nastąpiło rozstrzygnięcie szkolnego
konkursu historycznego „230. rocznica uchwalenia Konstytucji
3 Maja”

Zadaniem uczestników było wykonanie pracy w kategorii
plastycznej, recytatorskiej i muzycznej zgodnej z tematyką
konkursu.

Celami konkursu było:

 • uczczenie Roku Konstytucji 3 Maja,
 • kształtowanie i promowanie postaw patriotycznych, postawy
  poszanowania tradycji, kultury własnego narodu oraz języka
  ojczystego wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
 • upowszechnianie wiedzy na temat znaczących dla naszego
  kraju postaci i wydarzeń historycznych, najważniejszych świąt
  narodowych i symboli państwowych,
 • budowanie poczucia dumy narodowej z osiągnięć przodków,
 • odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów, promocja
  talentów.

Komisja konkursowa w składzie: Pani Monika Kosiorowska –Puk, Pani Zofia Krzyżak, Pani Lucyna Małek oceniła nadesłane
prace uczniów, biorąc pod uwagę poprawność merytoryczną, estetykę wykonanych prac, walory dydaktyczne i poetyckie w kategorii recytatorskiej.
Komisja konkursowa przyznała nagrody w kategorii
recytatorskiej uczniom:


I miejsce – Bartosz Ziółkowski kl. IV,
II miejsce – Julia Pakłos kl. VI, w kategorii plastycznej:
I miejsce – Julia Serafin kl. VII i Magdalena Wójcik kl. VII,
II miejsce – Klaudia Kosiorowska kl. V i Natalia Gaweł kl. VI,
III miejsce – Dawid Kosiorowski kl. V.

Wyróżnienia otrzymali:

 1. Nadia Blicharz kl. V,
 2. Martyna Blicharz kl. VI,
 3. Grzegorz Wójcik kl. VII.
  Laureatom konkursu zostaną wręczone dyplomy i nagrody.
  Składamy gratulacje zwycięzcom i wyróżnionym!