Finał drugiej odsłony projektu TEATR W SIECI/NATENCZAS

17 i 18 w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie odbył się finał drugiej odsłony projektu TEATR W SIECI/NATENCZAS dedykowanego szkołom z województwa podkarpackiego. To zwieńczenie warsztatów teatralnych, jakie z uczniami przeprowadzili aktorzy. Przez dwa dni na Dużej Scenie w krótkich formach scenicznych zaprezentowało się 137 uczniów z 23 szkół.

Pomysł zorganizowania warsztatów teatralnych w sieci zrodził się ponad rok temu na początku pierwszego lockdownu. Pierwsza edycja projektu TEATR W SIECI/NATENCZAS została zrealizowana w ramach programu pn. „Wsparcie szkół i placówek w zajęciach pozalekcyjnych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” będącego inicjatywą Samorządu Województwa Podkarpackiego i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Zainteresowanie warsztatami teatralnymi online przerosło najśmielsze oczekiwania organizatorów, a w ich przeprowadzenie zaangażował się niemal cały zespół artystyczny. Niestety, ze względu na przedłużającą się trudną sytuację epidemiologiczną, pierwsza edycja warsztatów nie doczekała się finału w realnej rzeczywistości i popisy młodych adeptów sztuki aktorskiej mogliśmy podziwiać jedynie online. Tym bardziej cieszy nas fakt, że podczas drugiej edycji aktorzy i uczniowie mogli spotkać się w realnej rzeczywistości, a ich ciężka praca znalazła swój finał na scenie. Na deskach teatru swoje talenty zaprezentowali również nasi uczniowie: Wiktoria Brózda, Julia Serafin,Magdalena Wójcik i Grzegorz Wójcik. Jury w składzie:– Iwona Bereś – Starszy wizytator – koordynator ds. wdrażania podstaw programowych oraz koordynator doradztwa metodycznego w Podkarpackim Kuratorium Oświaty: -Magdalena Mróz – Główny specjalista w Departamencie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,
– Jan Nowara – Dyrektor Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie postanowiło przyznać Grzegorzowi Wójcikowi nagrodę indywidualną.

Uczniom serdecznie gratulujemy.

Dziękujemy Panu Kornelowi Pieńko za wspaniałą opiekę oraz cudowne kreacje naszych uczniów.

Dziękujemy także Rodzicom naszych dzieci.