„SZLACHETNE ZDROWIE, NIKT SIĘ NIE DOWIE, JAKO SMAKUJESZ, AŻ SIĘ ZEPSUJESZ”. J. Kochanowski

W myśl powyższego fragmentu fraszki J. Kochanowskiego oraz słów przysięgi Hipokratesa: „Lepiej zapobiegać, niż leczyć”, uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Hadykówce wraz ze szkolnym realizatorem uczestniczyli w programie „Nie pal przy mnie, proszę!” w oparciu o „Program edukacji antynikotynowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych”, wydany przez Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie. Koordynatorem programu była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kolbuszowej.

Uczniowie uczestniczący w programie z pomocą wiewiórki Wiki dowiadywali się: co to jest zdrowie i od czego ono zależy, poznawali czynniki szkodliwe dla zdrowia oraz przybliżono im pojęcie biernego palenia. Celem programu było wykształcenie u dzieci postawy gotowości do radzenia sobie w przypadku zagrożenia zdrowia oraz postawy obrony przed biernym paleniem.

Dodatkowo uczniowie oglądali film, wyjaśniający dlaczego dzieci i młodzież sięgają po papierosa i ukazujący asertywną postawę wobec namawiających. Dla rodziców uczestników programu przygotowano i przekazano broszury m.in. na temat zgubnych skutków czynnego palenia oraz wpływu palenia biernego na zdrowie i rozwój dzieci. Nasi wychowankowie przygotowali kotyliony kojarzące się z czystym powietrzem i naturą i umieścili na nich znaczki z hasłem „Nie pal przy mnie, proszę!”, następnie chętni uczniowie zabrali je do domu.

W ramach programu zrealizowano rodzinny konkurs na transparent promujący zdrowy styl życia bez tytoniu. Celem konkursu było: utrwalanie wiadomości i umiejętności nabytych w trakcie realizacji programu, zainteresowanie bliskich problematyką skutków palenia biernego i czynnego, zmotywowanie osób palących z otoczenia dziecka do refleksji nad swoim zdrowiem, stworzenie przestrzeni do wspólnego, rodzinnego spędzenia czasu i rozmowy dotyczącej zdrowego i aktywnego stylu życia. Zwycięzcami w tym konkursie zostali Arkadiusz O. z klasy II oraz Piotr Cz. z klasy III, obydwaj chłopcy zajęli I miejsce i zostali nagrodzeni dyplomami, nagrodami rzeczowymi w postaci książek i przyborów szkolnych oraz zdrowymi owocami. Serdecznie gratulujemy naszym uczniom i ich bliskim świetnych pomysłów i twórczego podejścia do tematyki konkursu.

Dodajmy, że nasi uczniowie aktywnie realizowali zadania przewidziane w programie i byli żywo zainteresowani tematyką zdrowia, jego ochrony i radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu. Program „Nie pal przy mnie, proszę!” był realizowany w Szkole Podstawowej w Hadykówce niemal przez cały rok szkolny 2020/2021. Jego rozpoczęcie, jak i zakończenie zasygnalizowaliśmy gazetkami tematycznymi na szkolnym korytarzu odpowiednio 20 listopada 2020 r. w Światowy Dzień Rzucania Palenia oraz 31 maja 2021 r. , kiedy obchodzimy Światowy Dzień Bez Tytoniu.

Doskonałym podsumowaniem programu niech będą hasła rymowanki umieszczone na konkursowych transparentach:

„Szanuj zdrowie, szanuj życie! Nie pal biernie, nie pal skrycie!”

„Nie pal przy mnie, proszę, ja dymu nie znoszę! Przestań tracić dużo kasy, lepiej jedźmy gdzieś na wczasy!”

MD