Zajęcia na basenie

Uprzejmie informujemy iż od 1lipca do 30 sierpnia 2021 OWiR w Cmolasie realizuje PROJEKT POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA pod nazwą „UMIEM PŁYWAĆ” – dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach działania „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży”.

Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać” jest adresowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w zajęciach sportowych, których głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej oraz nabycie podstawowych umiejętności pływania. Na pływalni krytej w Cmolasie realizowane będą zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla wszystkich uczniów klas I-III z terenu Gminy Cmolas.

Ponadto podczas wakacji (od 1. lipca 2021), dzięki sfinansowaniu przez organ prowadzący dodatkowych zajęć na pływalni w Cmolasie, uczniowie klas I-III mogą z nich skorzystać bezpłatnie 1 godzinę tygodniowo, a uczniowie klas IV-VIII 2 godziny tygodniowo w ramach wejść indywidualnych.