Wędrówka przez Narnię

Pobudzić wyobraźnię dziecka, przenieść je w świat zaczarowanych bohaterów, pokazać mu uniwersalne wartości w sposób zrozumiały, a zarazem fascynujący – to potrafią „Opowieści z Narnii” autorstwa C. S. Lewisa. Opowieść ta zachwyca motywami zaczerpniętymi z legend, baśni i mitów. Część pierwsza „Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa” zaprasza swoich głównych bohaterów, rodzeństwo: Piotra, Zuzannę, Edmunda i Łucję do tajemniczego świata wiecznej zimy, krainy dobrego Lwa – Aslana i złej Białej Czarownicy. W utworze tym głównym zagadnieniem jest walka dobra ze złem obnażająca charaktery bohaterów, którzy stają się dla czytelnika lustrem w którym może się przejrzeć i zweryfikować swoje postępowanie. Książka ukazuje prostą, ale dziś rzadko rozumianą, a niekiedy lekceważoną prawdę, że każde nasze działanie, podjęta decyzja wiążą się z konsekwencjami dla nas samych oraz dla otoczenia. Nasze wybory pozostawiają ślad, a często znacząco zmieniają bieg wydarzeń, dlatego tak ważne jest kierowanie się wartościami uniwersalnymi. Lektura książki pomaga stworzyć swój wewnętrzny kompas kierujący w stronę dobra, miłości, współczucia, szlachetności, wzajemnej pomocy, walki ze słabościami, ale i poświęcenia dla ważnej sprawy.

Uczniowie klasy V z entuzjazmem podeszli do samej lektury, jak i zadań postawionych przed nimi w związku z jej omówieniem. Jednym z nich było stworzenie makiety Narnii. W tym celu dzieci posłużyły się różnymi materiałami znalezionymi w domu i w lesie, czego skutkiem są dwa projekty przedstawiające śnieżną krainę i jej charakterystyczne elementy, m.in.: magiczną szafę, latarnię, skalną grotę, Kamienny Stół, dwa wzgórza, Wielką Rzekę, a wszystko w otoczeniu sosnowych gałązek i mchu, okraszonych białym puchem.

Praca nad makietami dała naszym uczniom wiele radości, wyzwoliła ich inwencję twórczą oraz sprawiła, że treść lektury stała się im bliższa, natomiast ich dzieła przybliżyły młodszym i przypomniały starszym odbiorcom wspaniałą opowieść o magicznej Narnii i jej bohaterach.

MD