Narodowe Święto Niepodległości

Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości”. ( Józef Piłsudski)

W czwartek 10 listopada uczniowie naszej szkoły zaprosili cała społeczność szkolną na uroczystą akademię z okazji 103 rocznicy odzyskania niepodległości.

W tym dniu, nasza szkoła kolejny raz wzięła udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła do Hymnu”, w ramach której o godzinie 11.11 uczniowie i nauczyciele wspólnie odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”.

Następnie uczniowie klas IV – VIII zaprosili całą społeczność uczniowską na lekcję historii, podczas której zaprezentowali program artystyczny „Polsko Ty zawsze wiernych miałaś synów!…”, ukazali w nim drogi narodu polskiego do niepodległości. W swoim wystąpieniu podkreślili, że 11 listopada 1918 r. jest jedną z najważniejszych dat w dziejach Polski. Listopad 1918 roku wieńczy blisko półtorawieczne dążenie kilku pokoleń Polaków do odzyskania utraconej na wskutek zaborów niepodległości. Niepodległość Polski wywalczyli sobie Polacy, wykorzystując zaistniałe sprzyjające okoliczności historyczne. Nie był to jedyny zryw narodowowyzwoleńczy. Każde pokolenie składało ofiary krwi w wielkich powstaniach przeciw zaborcom. Powstania te kończyły się klęską, gdyż przewaga zjednoczonych przeciw Polsce wrogów była nie do pokonania. Ważnym wydarzeniom towarzyszyła poezja – ukazywała rozpacz pokonanych, ale budziła też wiarę w przyszłe zwycięstwo.

Uczniowie zaprezentowali wiersze, a cała społeczność z nauczycielami śpiewała pieśni patriotyczne. Na zakończenie uroczystości uczennica kl. VI zagrała na dzwonkach chromatycznych fragment „Roty”, którą następnie wszyscy zgromadzeni zaśpiewali. W trakcie akademii udzielił się podniosły i uroczysty nastrój, a odświętne stroje uczniów i piękna dekoracja przypominały nam o radosnym i wspaniałym dla nas Polaków dniu.

Kolejno zabrała głos dyrektor szkoły p. Agnieszka Magda, która podziękowała uczniom i nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości.

Miłym akcentem świętowania były odwiedziny przyjaciela szkoły – p. Stefana Wiśniewskiego (członka Rady Parafialnej w Cmolasie), który przekazał uczniom wspaniałe słodkości, za które serdecznie dziękujemy.

IMG_9480.JPG

Z.K