osiągnięcia naszych uczniów

Cytując doktor Ewą Musiał sukces, oprócz obiektywnego wydźwięku, często cechuje subiektywnie nadawane znaczenie. W różnych dziedzinach życia przynosi satysfakcję i spełnienie. Jego warunkiem jest potencjał, zaangażowanie, wytrwałość, empatia, wiara w siebie, ambicja, siła przebicia, optymizm i poczucie własnej skuteczności.

Na kształtowanie postaw młodych ludzi wpływa środowisko, w którym przebywają, czyli głównie dom rodzinny i szkoła. Szkoła może pomóc osiągnąć sukces, nie może jednak go zagwarantować, ani wyręczyć w tym ucznia. Poprzez przygotowanie dydaktyczne i wychowawcze można wzbudzić w dziecku chęć do działania i dalszego kształcenia się, które na pewno ułatwi mu start. Cieszymy się, że nasi ambitni uczniowie chętnie reprezentują szkołę w konkursach na różnym szczeblu, a Rodzice im w tym pomagają, konsultują pomysły z nauczycielami, korzystają z rad i monitorują przebieg prac.

Podczas apelu 10 stycznia Pani Dyrektor wręczyła nadesłane przez organizatorów nagrody dla wyróżnionych dzieci.

Uhonorowane zostały Wiktoria i Dominika Brózda, które wzięły udział w XIX Konkursie Polskiej i Obcojęzycznej Piosenki Religijnej „Laudate Deum” w Hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II pod honorowym patronatem Księdza Biskupa Jana Wątroby i Podkarpackiego Kuratora Oświaty Pani Małgorzaty Rauch.

Wyróżnienie w kategorii szkół podstawowych w konkursie plastycznym „Namaluj historię dziadków” zorganizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie otrzymał Piotr Czachor, który odkrył i przekazał historię rodziny, czym zadał sobie niemały trud.

IMG_9985.JPG

Wyrażamy aplauz wobec Waszych osiągnięć i życzymy kolejnych.