Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy I SP w hadykówce

Szanowni Rodzice,

informuję, że z dniem 1.03.2022 r. rozpoczyna się rekrutacja do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Hadykówce, która potrwa do 22.03.2022 r.

W razie pytań jesteśmy do dyspozycji pod numerami telefonów: 17 28 37 705 lub 530 708 979

Uzupełniony i podpisany wniosek/zgłoszenie dziecka należy złożyć u dyrektora szkoły.