wiosna idzie !

„ Strojna w zieleń poprzez ziemię idzie wiosna,

Cała w kwiatach w śpiewie ptaków, w blasku słońca”

Dzisiejszego dnia przyszła do nas kalendarzowa wiosna, to czas, w którym przyroda budzi się po zimowym śnie do życia, budzą się zwierzęta, rośliny, a my chcieliśmy obudzić Wiosnę. Wszystkie dzieci przybyły do szkoły przebrane w stroje związane z tą porą roku. Wśród nich można było spotkać Panią Wiosnę, żabki, bociany, motylki, ptaszki, zajączki i kolorowe kwiaty. Młodsi uczniowie podczas spaceru śpiewali i wygłaszali hasła zachęcające Zimę do ustąpienia miejsca Wiośnie. Kolejną atrakcją była zabawa z marzanną na placu zabaw, która odwrócona tyłem dawała pozwolenie na bieg, a zwrócona przodem zmuszała do zatrzymania się. Wygrywały te dzieci, które pierwsze dobiegały do kukły, a te, które poruszyły się wracały na początek linii startu. Na korytarzu szkolnym została także przygotowana foto ramka, która udekorowana wiosennie pozwoliła tworzyć niezapomniane zdjęcia grupowe.

21 marca przypada także Światowy Dzień Zespołu Downa. Ta data nie jest przypadkowa i nawiązuje do obecności u osób z zespołem Downa dodatkowego, trzeciego chromosomu w 21. parze chromosomów.

W tym dniu okazaliśmy również naszą solidarność z osobami z trisomią 21. Na znak  akceptacji i zrozumienia założyliśmy kolorowe skarpety będące synonimem niedopasowania społecznego. Wszyscy uczniowie wykonali także pracę plastyczną przedstawiającą barwną skarpetkę. Chcieliśmy w ten sposób dać osobom z zespołem Downa i ich bliskim czytelny znak naszego zainteresowania i aprobaty. Drobne gesty mają znaczenie, mogą przysłużyć się niwelowaniu barier i przezwyciężaniu krzywdzących stereotypów.

IMG_0757.JPG
IMG_0774.JPG