„Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem […]”J. Piłsudski

Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości w 104. rocznicę odzyskania przez Polskę wolności zostaną w pamięci mieszkańców Hadykówki na długo, bowiem rocznicę tę uczczono w sposób szczególny, pozostawiając trwały ślad dla kolejnych pokoleń. Jak często bywa, pozornie zwykłe, codzienne rozmowy, w których przeplatają się wspomnienia, spostrzeżenia i refleksje, stają się źródłem ważnych inicjatyw. Nie inaczej było i tym razem, a początkiem całej koncepcji stał się wiekowy przydrożny krzyż znajdujący się nieopodal budynku szkoły. Krzyż, który jak mówią mieszkańcy wsi miał upamiętniać ważne wydarzenie, jednak nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jakiej sytuacji ono dotyczyło. Pieczę nad krzyżem przez lata sprawowały osoby mieszkające w jego pobliżu, a w ostatnim czasie miejscem tym opiekowała się Szkoła Podstawowa w Hadykówce, co spotkało się z pozytywną reakcją otoczenia i z czasem doprowadziło do zrodzenia się idei, aby właśnie ten skrawek hadykowskiej ziemi stał się miejscem pamięci narodowej. Pomysłodawczyniami były panie: Teresa Krzysztofińska – sołtys sołectwa Hadykówka oraz Agnieszka Magda – dyrektor Szkoły Podstawowej w Hadykówce, które zjednały wielu zwolenników tej koncepcji. Osobą żywo zainteresowaną i aktywnie uczestniczącą w powstaniu pomnika był ksiądz Marek Kędzior – proboszcz Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Cmolasie.

Współdziałanie to zaowocowało włączeniem się wielu innych osób, których zaangażowanie przyczyniło się do powstania nowego krzyża oraz tablicy pamiątkowej, poświęconych pamięci mieszkańców Hadykówki, będących naocznymi świadkami I wojny światowej, dwudziestolecia międzywojennego, II wojny światowej i lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Dopełnieniem tej inicjatywy stał się projekt historyczny „Nasza mała Ojczyzna – ocalić od zapomnienia”, realizowany w naszej szkole z udziałem Hadykowian oraz Polonii, którego koordynatorem była pani Zofia Krzyżak – nauczyciel historii. Projekt miał na celu pielęgnowanie pamięci o miejscowych świadkach historii, kształtowanie i promowanie postaw patriotycznych oraz poszanowanie kultury i tradycji przodków wśród obecnych i przyszłych pokoleń. Realizacja projektu opierała się na zbieraniu informacji z opracowań historycznych i naukowych, wspomnieniach spisanych przez uczestników wymienionych wyżej wydarzeń oraz przekazaniu lub wypożyczeniu Szkole Podstawowej w Hadykówce przedmiotów w postaci: pamiętników, listów, dokumentów, fotografii, rzeczy osobistych, nagrań dźwiękowych i pamiątek rodzinnych.

Dzień 11 listopada rokrocznie przypomina nam o wielkich ludziach i wydarzeniach związanych z rokiem 1918, kiedy Polska ponownie stała się krajem suwerennym, a 11-go listopada 2022 r. dzięki wkładowi wielu osób, uzmysłowiliśmy sobie, że w naszych rodzinach również byli ludzie, którzy o tę wolność walczyli. Dlatego w hołdzie im wszystkim, w rocznicę odzyskania Niepodległości, w hadykowskiej kaplicy pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy odbyła się Msza Święta koncelebrowana w intencji Ojczyzny oraz Mieszkańców Hadykówki poległych i prześladowanych podczas I i II wojny światowej, sprawowana przez proboszcza – księdza Marka Kędziora oraz księdza Roberta Firka, nauczyciela religii w naszej szkole. Podczas liturgii słowo Boże wygłosił ksiądz proboszcz, odnosząc się do wartości uniwersalnych: Bóg, Honor, Ojczyzna. Bezpośrednio po nabożeństwie uroczystość uświetniły występy artystyczne uczniów Szkoły Podstawowej w Hadykówce oraz odśpiewanie hymnu narodowego. Swoje przemówienie do wszystkich zgromadzonych w kościele skierowała pani Agnieszka Magda – dyrektor szkoły oraz zaproszeni goście. Następnie przemaszerowano pod pomnik, gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej i krzyża, ich poświęcenie oraz złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. To wyjątkowe miejsce ma przywoływać pamięć o bohaterach hadykowskiej ziemi, do których udało się dotrzeć za sprawą rozmaitych publikacji oraz zaangażowaniu ich bliskich, ale również o tych rodakach, na temat których nie udało się pozyskać żadnych informacji, a którzy żyją w pamięci i w sercach ich potomków. Sylwetki osób, które udało się ustalić oraz pamiątki po nich, można było obejrzeć podczas prezentacji wystawy i spotkania z rodzinami zasłużonych, zorganizowanych w budynku Szkoły Podstawowej w Hadykówce.

Za wszelką okazaną przychylność, pomoc i życzliwość w realizacji tego przedsięwzięcia oraz obecność podczas świętowania, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Hadykówce, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie, serdecznie dziękują:

– panu Zbigniewowi Chmielowcowi – posłowi na Sejm,

– panu Józefowi Kardysiowi – staroście powiatu kolbuszowskiego,

– panu Eugeniuszowi Galkowi – wójtowi Gminy Cmolas,

– ks. Markowi Kędziorowi – proboszczowi Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Cmolasie,

– pani Halinie Rozmus-Kosiorowskiej – prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Cmolas,

– panu Robertowi Pakłosowi – wiceprezesowi Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Cmolas,

– pani Teresie Krzysztofińskiej – sołtys sołectwa Hadykówka,

– panu Ryszardowi Warzocha – przewodniczącemu Rady Gminy w Cmolasie,

– panu Krzysztofowi Książkowi – radnemu gminy Cmolas,

– panu Rafałowi Stróżowi – radnemu gminy Cmolas,

– panu Marianowi Salwikowi – członkowi rady sołeckiej,

– panu Szymonowi Słowiakowi,

– panu Zenonowi Rzeszutkowi,

– panu Andrzejowi Zagrobie,

– pani Urszuli Rząsie – przewodniczącej KGW w Hadykówce,

– strażakom z OSP w Hadykówce.

Podziękowania kierujemy również do Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Hadykówce, do rodziców naszych uczniów, którzy włączyli się w przygotowania oraz do przyjaciół naszej placówki.

W sposób szczególny dziękujemy mieszkańcom Hadykówki i ich bliskim za podzielenie się rodzinnymi wspomnieniami oraz pamiątkami.

M.D.