Święta Majowe

„To co przeżyło jedno pokolenie,
drugie przerabia w sercu i pamięci”

W piątek 28 kwietnia odbyła się akademia z okazji Świąt Majowych. Uczniowie klas starszych przedstawili historię Święta Pracy, Święta Flagi oraz uchwalenia Konstytucji 3 maja. Recytowali wiersze, opowiadali o Konstytucji i śpiewali pieśni patriotyczne przy akompaniamencie pani Ewy Śliwińskiej. Dzieci z młodszych klas włączyły się do apelu śpiewem jednej z popularniejszych piosenek patriotycznych „Jesteśmy Polką i Polakiem”

Dla uczniów była to lekcja historii, która wzmocniła w nich wartości patriotyczne. Podniosła atmosfera udzieliła się wszystkim uczestnikom apelu.

Uroczystość została przygotowana pod kierunkiem p. Danuty Majewskiej.