Dzień Edukacji Narodowej

Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie.
Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny
I osiągnąć to za wszelką cenę
.”
M. Skłodowska – Curie

W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej 13 października na uroczystym apelu z okazji Dnia Nauczyciela zebrali się : Pani Dyrektor, Nauczyciele, cała społeczność uczniowska i pracownik obsługi . Nie zabrakło też przedstawicielek Rady Rodziców, pani Elizy Miśty i Pauliny Czachor.
Odpowiedzialnym za przygotowanie oprawy artystycznej apelu był Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami. Uczniowie przygotowali piękne wiersze, w których składali serdeczne życzenia za trud wkładany w kształcenie młodych pokoleń. Wszystko to zostało poprzeplatane melodyjnymi piosenkami. Cała uroczystość została zręcznie uwieńczona czymś miłym dla podniebienia. Przedstawicielki Rady Rodziców sprawiły nam miłą i pyszną niespodziankę w postaci okazałego tortu.

Dziękujemy też Pani Prezes Stowarzyszenia Gminy Cmolas, Halinie Rozmus za pamięć, ciepłe życzenia, a także piękny podarunek.