Uroczyste ślubowanie

Ważnego dnia w życiu każdego pierwszoklasisty doczekali się i nasi wychowankowie. W środę, 25 listopada 2023 r., odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia. W tym ważnym momencie dzieciom towarzyszyli: starsi koledzy i koleżanki, grono pedagogiczne oraz rodzice. Przed nimi pierwszoklasiści zaprezentowali przygotowany program artystyczny złożony z wierszy i piosenek, wyrażających zaciekawienie nową szkolną drogą, chęć do rozwijania swojej wiedzy i umiejętności oraz znajomość zasad pozwalających tworzyć przyjazną atmosferę w klasie i w szkole. Po występie, wobec społeczności szkolnej i przy poczcie flagowym, dzieci ślubowały być pilnymi uczniami, należycie wypełniać obowiązki ucznia oraz swoją codzienną postawą dbać o dobre imię szkoły i ojczyzny. W odpowiedzi na tak ważną deklarację, pani dyrektor Agnieszka Magda pasowała każdego pierwszoklasistę symbolicznym ołówkiem, włączając go w ten sposób do grona uczniów Szkoły Podstawowej w Hadykówce. Na pamiątkę tej doniosłej chwili uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki od wychowawcy i Rady Rodziców. Wielką niespodzianką był tort oraz poczęstunek przygotowane przez rodziców uczniów klasy I. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji uroczystości i uświetnili ją swoją obecnością. Wszystkim pierwszoklasistom życzymy, aby zdobywanie wiedzy, rozwijanie pasji oraz odkrywanie nowych talentów było dla nich piękną przygodą.

M.D.