Dziękujemy Babciu, dziękujemy Dziadku !

Święto Babci i Dziadka jest wspaniałą okazją do wspólnego spotkania. Babcia czy Dziadek to ktoś, kto ma zawsze czas dla swoich wnucząt, zawsze lepiej je rozumie, umie pocieszyć, bezgranicznie je kocha, ma dla nich dużo cierpliwości, której brakuje czasami zabieganym i zapracowanym rodzicom.

          Dziadkowie to wielki skarb dla wnuków. Często wartości przekazywane przez nich są drogowskazem i pomocą w wyborze drogi życiowej. Babcia i Dziadek czynią dzieciństwo swych wnuków udanym i szczęśliwym.

          W naszej szkole uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka odbyła się 20 stycznia. Oprócz szanownych seniorów swoją obecnością zaszczycili ją zaproszeni goście, a mianowicie: pan Eugeniusz Galek – wójt gminy Cmolas, pani Halina Rozmus – Kosiorowska – prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Cmolas, Marek Kędzior – proboszcz parafii Cmolas, pan Krzysztof Książek – radny gminy Cmolas, pani Marta Zięba i pan Marian Salwik – członkowie rady sołeckiej, pani Teresa Krzysztofińska – sołtys wsi Hadykówka, pani Urszula Rząsa – przewodnicząca KGW w Hadykówce.

Uroczystość odbyła się w pięknie udekorowanej sali wielofunkcyjnej.  Wnuczki i wnukowie w podzięce  za miłość, codzienną troskę, poświęcenie oraz za wszystko co dla nich robią dziadkowie przedstawili  bardzo żywiołowy program artystyczny, na  który złożyły się  wzruszające wiersze i piosenki, a także pokazy taneczne. Dużą niespodzianką był występ chóru szkolnego z udziałem rodziców. W repertuarze znalazły się takie piosenki jak „To świt, to zmrok”, „Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca”, „Szarpany”. Występ został nagrodzony gromkimi brawami. Na koniec rozległo się radosne  „Sto lat” odśpiewane przez całą społeczność szkolną.  Seniorzy od swoich wnucząt otrzymali śliczne upominki, w wykonanie których włożyli dużo serca. Cała uroczystość była pełna uśmiechów, wzruszeń i radości. Dopełnieniem spotkania był poczęstunek przygotowany przez rodziców, podczas którego seniorzy mogli porozmawiać ze sobą, podzielić się wrażeniami po występie swoich wnucząt.

Wszystkich Babciom i Dziadkom życzymy dużo zdrowia, dobrego samopoczucia, miłości oraz tego, aby każdy dzień przynosił Wam uśmiech i radość.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizację i przygotowanie tej uroczystości.

L.M.