Narodowe Święto Trzeciego Maja

„Opowiedz nam, moja Ojczyzno, jak matka dzieciom ciekawym, o latach znaczonych blizną, na wiekach chwały i sławy!”

29 maja odbyła się uroczysta akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uchwalona 3 maja 1791 roku Konstytucja była pierwszą ustawą zasadniczą regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 Maja była też pierwszą w Europie i drugą na świecie, po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.

Uczniowie klas starszych zaprezentowali ambitny występ, składający się z deklamacji wierszy i pieśni patriotycznych. Akademia skłoniła nas do refleksji nad tym, iż Ojczyzna jest naszym wspólnym dobrem, a Konstytucja 3 Maja była potwierdzeniem tej idei.