Wakacyjny wyjazd

We wtorek 25 czerwca uczniowie klasy I, II i III wraz ze swoimi wychowawczyniami udali się na wyjazd do Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej. 

Wizytę rozpoczęliśmy od obejrzenia projekcji filmowej na temat życia kardynała, jego opowieści o historii więzienno – obozowej, wyzwoleniu, dotarciu do Rzymu i w końcu do Afryki, gdzie został mianowany kierownikiem szkół w Kasisi, później biskupem, arcybiskupem Lusaki i wreszcie kardynałem. Następnie oglądnęliśmy wystawę pamiątek rodzinnych po misjonarzu, ale też tych związanych z jego działalnością misyjną. Pani Klaudia Ksiażek na podstawie wystawy przybliżyła też dzieciom bogatą biografię Adama Kozłowieckiego zaczynając opowieść od czasów dzieciństwa.

 Po zwiedzeniu muzeum czekał na nas wzorowo przygotowany grill i zestaw przyborów do zabaw na świeżym powietrzu.

Wyjazd bardzo podobał się naszym uczniom, urzekła nas nie tylko postać kardynała z zambijskiego buszu, ale i cisza oraz spokój tego pięknego miejsca.

Zdrowo jem, więcej wiem

Od lutego do 8 maja br. uczniowie z klasy II i III brali udziału w 14. edycji projektu „Zdrowo jem, więcej wiem” pod patronatem honorowym objętym przez Pierwszą Damę, Agatę Kornahauser-Duda. Głównym celem projektu było wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. W tym ogólnopolskim przedsięwzięciu  punkt po punkcie realizowaliśmy zadania konkursowe opublikowane na stronie internetowej projektu.

Realizując scenariusz Smacznie – Zdrowo – Kolorowo rozpoczęliśmy od prezentacji warzyw i owoców przyniesionych przez dzieci. Uczniowie opisywali zapach,  i  wielkość ogrodowizny. Następnie przystąpiliśmy do podziału przyniesionych plonów na grupę warzyw i owoców. Po tym podziale, na kole podzielonym na pięć części kolorystycznych omówiliśmy moc kolorów płodów i ich znaczenie dla naszego zdrowia. Na każdej części kolorystycznej dzieci ułożyły owoce i warzywa znajdujące się w klasie.  Podczas pogadanki na temat zalet zajadania owoców i warzyw omówiliśmy niektóre witaminy i przypięliśmy je na szkielecie człowieka w miejsca, gdzie ich zapotrzebowanie jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania. Pod koniec dnia skupiliśmy się na działaniach podsumowujących w formie konkursów, uczniowie podzieleni na dwie grupy wypisywali jak największą liczbę warzyw i owoców, następnie komponowali swoje posiłki według kolorystycznych podziałów warzyw i owoców, przygotowywali smakowite szaszłyki z owoców, a że każda drużyna zdobyła taką samą ilość punktów, to każde dziecko zostało nagrodzone medalem króla i królowej warzyw i owoców. W ramach zadania domowego dzieciaki otrzymały kartę z tabelą na swój owocowo – warzywny tydzień, w której rysowali i pisali spożywane warzywa i owoce. Zadania wykonali znakomicie.

Kolejnym przedsięwzięciem w projekcie było przygotowanie teatrzyku warzyw i owoców. Dzieci biorące udział w przedstawieniu wykreowały piękne stroje, dobrane pod kolor warzywa, bądź owocu, na głowach miały opaski z emblematem odgrywanego warzywa lub owocu. Scenariusz przedstawienia miał na celu zapoznanie odbiorcy z walorem danego warzywa lub owocu i zachęcenie do jego skosztowania. Zaprezentowane zostały także witaminy zawarte w poszczególnych produktach oraz ich funkcje dla organizmu człowieka. Na zakończenie występu, aktorzy przygotowali warzywno – owocowe zagadki dla publiczności, która za dobre odpowiedzi nagrodzona została owocową sałatką, zrobioną przez wykonawców spektaklu.

W kolejnym kroku realizacji projektu omówiliśmy znaczenie wody dla naszego organizmu i życia roślin oraz zwierząt. Wymieniliśmy cechy charakterystyczne wody, poruszyliśmy kwestię picia jej dla zdrowia w odpowiednich ilościach, a także przeprowadziliśmy doświadczenia z kwiatem i guzikiem umieszczonym w trzech różnych warunkach życiowych. Dodatkowo przygotowaliśmy inne doświadczenia z użyciem wody, na które zaprosiliśmy naszych młodszych kolegów. W doświadczeniach obserwowaliśmy wędrującą wodę, działanie mydła w wodzie na bakterie, stworzyliśmy także odczyn zasadowy, który podkreślił na białej kartce ślady naszych rąk. Następnie dalej zabawiliśmy się w detektywów i próbowaliśmy odnaleźć wodę w jabłku, cytrynie, liściu aloesu i pomidorze.

W trakcie realizacji tematu : Woda na zdrowie, przystąpiliśmy do wykonania Wodolubka. Uczniowie zdecydowali, iż stworzą prace przestrzenne, które ustawią na korytarzu szkolnym, tak aby każdy podopieczny naszej szkoły pamiętał, iż dziennie należy wypijać 6 szklanek wody. Wodolubki wyszły piękne, co widać na załączonych zdjęciach.

Podczas kwietniowej wywiadówki rodzicom zostały przekazane ulotki załączone w zadaniu, które zawierały cenne rady dotyczące „przemycania” warzyw i owoców w przygotowanych posiłkach.

W ostatniej części realizowanych wezwań ogłoszony został szkolny konkurs na talerz zawierający zdrowy, zbilansowany posiłek. Dzieci bogate w szeroką wiedzę o warzywach i owocach, a także świadome konieczności picia wody, przygotowały piękne prace, a te wyróżniające się wartością merytoryczną i oryginalnością zostały nagrodzone dyplomami i drobnymi nagrodami rzeczowymi.

Na szkolnym korytarzu wykonaliśmy gazetkę tematyczną, gdzie wyeksponowaliśmy wykonane Wodolubki z hasłami dotyczącymi picia wody. Wielka balonowa cyfra 6 przypominała o minimalnej ilości wypijania wody w ciągu dnia. Dla każdego ucznia naszej szkoły przygotowaliśmy też owocowo – warzywną przystawkę, tak by przekonać  całą społeczność szkolną do spożywania zdrowych produktów, które podane w atrakcyjny sposób mogą zachęcić do ich posmakowania nawet najgorszego niejadka.

Realizacja tego projektu edukacyjnego była dla nas niesamowitą przygodą, każde zadanie wykonywaliśmy z wielkim zaangażowaniem i ciekawością.

„Każdy koniec jest początkiem czegoś nowego”

W dniu 21.06.2024 zakończył się rok szkolny. Na tę okoliczność uczniowie klasy 8 przygotowali krótki program artystyczny wraz z prezentacją multimedialną, która zawierała historię w obrazie i słowie naszych absolwentów od momentu urodzenia, aż do ostatnich dni w murach Szkoły Podstawowej w Hadykówce. Następnie uczniowie klasy siódmej i przedstawiciele Rady Rodziców wręczyli naszym ósmoklasistom upominki. Podczas akademii został także przekazany i zaprzysiężony nowy poczet flagowy.

 Po części artystycznej nastał moment wręczenia przez Panią Dyrektor i Wychowawców świadectw, nagród za wysokie wyniki w nauce, stuprocentową frekwencję, stypendiów ufundowanych przez panią Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Cmolas, listów gratulacyjnych dla rodziców, podziękowań dla Rady Rodziców i jej członków, rad oddziałowych oraz przyjaciół szkoły.

Po części ogólnej nastąpiło pożegnanie z wychowawcami i nauczycielami, głos zabrali także : przewodnicząca Rady Rodziców – Eliza Miśta, która w swoim przemówieniu podziękowała całej społeczności szkolnej za owocną współpracę oraz pan Krzysztof Książek – radny Gminy Cmolas, który w swoich słowach wyraził wdzięczność dla całego Grona Pedagogicznego na czele z  Panią Dyrektor za działania stwarzające jak najlepsze warunki do rozwoju i nauki dzieci.

Życzymy wszystkim udanych, bezpiecznych i zdrowych wakacji, dużo odpoczynku i zabawy!

 Widzimy się we wrześniu!

Digital Wizards

W dniu 14 czerwca odbył się wielki finał Programu Digital Wizards w siedzibie Google Polska w Warszawie.
Finał zgromadził 30 finalistów i finalistek z trzech województw: podkarpackiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego. Wśród nich znalazł się nasz uczeń Dawid Kosiorowski.
Finaliści musieli przejść bardzo trudny test kompetencji IT oraz przedstawić na forum własną prezentację dotyczącą zagadnień IT. Dawid przed jury zaprezentował grę dotyczącą cyfrowego business’u.
Kolejnego dnia, wszyscy finaliści zostali zaproszeni do zwiedzania Starówki i Placu Zamkowego, gdzie wzięli udział w grze terenowej, a następnie odwiedzili Centrum Nauki Kopernik.

Jesteśmy dumni z Dawida, że pięknie promował naszą szkołę w Warszawie
Dziękujemy pani Monice Margańskiej-Wilk za przygotowanie merytoryczne ucznia i sprawowanie opieki na etapie wojewódzkim, pani Agnieszce Magdzie za sprawdzenie pracy Dawida pod względem poprawności językowej
.

Pomagamy

W miesiącu maju wsparliśmy zbiórkę Poli Kiwak, dziewczynki zamieszkującej gminę Niwiska, która urodziła się z Zespołem Downa, a jej rodzice walczą o poprawę jej rozwoju organizując córeczce wielospecjalistyczną pomoc, która niestety w dzisiejszych czasach jest bardzo kosztowna.
Nasze działania polegały na udziale w akcji „Paragony poMocy”, czyli dodawaniu dowodów zakupu w aplikacji PanParagon, które poprawnie wprowadzone, zasilały kwotą 10 groszy zbiórkę Poli prowadzoną na portalu siepomaga.pl.
Chętni uczniowie z klasy VII, VI, V i IV wraz z panią Monika Kosiorowską – Puk, panią Moniką Margańską – Wilk i księdzem Robertem Firkiem zeskanowali 7441 paragonów
Dumni jesteśmy z naszych wychowanków, że tak licznie zaangażowali się w pomoc dla potrzebującej koleżanki.
Poli życzymy owocnej rehabilitacji oraz wydarzeń dających jej radość i uśmiech, a rodzicom dziękujemy za ciepłe słowa skierowane do nas drogą elektroniczną.
Cieszymy się z każdej porcji dobrych wieści dotyczącej Polusi i bardzo chętnie przyłączymy się do wznowionej akcji.

Gminny Konkurs Fotograficzny

17 czerwca trzynaścioro uczniów naszej szkoły wzięło udział w uroczystym rozstrzygnięciu Gminnego Konkursu Fotograficznego pt. „Gmina Cmolas w Unii. Unia w Gminie Cmolas” zorganizowanego przez Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ostrowach Tuszowskich.

Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych i polegał na wykonaniu fotografii przedstawiającej tereny i obiekty w przestrzeni publicznej Gminy Cmolas, które zmieniły się lub powstały dzięki środkom pozyskanym z funduszy Unii Europejskiej. Miejscem wręczenia nagród był Urząd Gminy Cmolas.

Każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom za udział i nagrodę rzeczową. Nasi uczniowie znaleźli się też w gronie osób nagrodzonych głównymi nagrodami.

W kategorii klas IV-VI wyróżniono pracę Michaliny Rozmus, III miejsce otrzymała fotografia Arkadiusza Olesiaka, a II miejsce zajęło zdjęcie Julii Durak.

W starszej kategorii wiekowej klas VII – VIII wyróżnienie otrzymała Wiktoria Wilk i III miejsce Karol Mokrzycki.

Fotografia ma zdolność angażowania, inspirowania oraz wzbudzania emocji u odbiorców. W każdym zdjęciu, które mieliśmy okazję oglądnąć podczas finału konkursu kryła się nutka pasji, dlatego serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom dzisiejszego spotkania bystrego oka i zmysłu artystycznego.

Dzień Rodziny

Dzień Rodziny to naprawdę huczne święto w naszej szkole.

W tym roku obchody tego wydarzenia odbyły się 15 czerwca. Piknik został rozpoczęty o godzinie 15:00 przemówieniem Pani Dyrektor, która na wstępie serdecznie przywitała zaproszonych gości: Panią Bernadettę Wolak – Posłuszny – Wójt Gminy Cmolas, Panią Halinę Rozmus – Kosiorowską – Prezesa Stowarzyszenia  Rozwoju Gminy Cmolas, Pana Krzysztofa Książka– Radnego Gminy Cmolas, Panią Teresę Krzysztofińską – sołtys wsi Hadykówka, Pana Stefana Wiśniewskiego – wieloletniego przyjaciela naszej placówki i Panie Urszulę Rząsę i Zofię Blicharz z Koła Gospodyń Wiejskich w Hadykówce.

Zaproszeni na uroczystość rodzice i goście mogli obejrzeć występy dzieci, które z zaangażowaniem zaprezentowały bliskim montaż słowno-muzyczny. Były życzenia, taniec i słowa podziękowania dla rodziców, a przy tym wiele wzruszeń.

Dzień Rodziny to nie tylko występy, ale też naprawdę rodzinne, wspólne spędzanie czasu. Po części artystycznej wszyscy wyszli na dwór. Na kilka godzin teren szkoły zamienił się w plac zabaw z kolorowym atrakcjami.

Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz umiejętności Dziecięcej Drużyny Pożarniczej OSP Mazury, a wielbicieli mokrego szaleństwa przyciągnęła kąpiel w pianie strażackiej zorganizowana przez strażaków z OSP w Hadykówce.

Entuzjazm budził także kącik urody, w którym dzieci mogły zrobić tatuaże i barwne warkoczyki.

Zabawa i nieustający ruch na świeżym powietrzu zaostrzały apetyt na potrawy przygotowane przez rodziców. Nie zabrakło lodów, słodkich i słonych przekąsek, kiełbasek i zimnych napojów.  

Przy tylu atrakcjach plac szkolny uczniowie opuszczali z niechęcią, a impreza przeciągnęła się do późnych, popołudniowych godzin.  

 Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich zaangażowanych w pomoc w organizacji i przygotowaniu do Dnia Rodziny, w szczególności do Rady Rodziców, sponsorów oraz do tych, którzy znaleźli wolny czas i spędzili z nami to piękne sobotnie popołudnie.

Bezpieczny wypoczynek

Dzisiejszego dnia naszą szkołę odwiedził Dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej, mł. asp. Sebastian Żuchowski. Policjant w trakcie spotkania zwrócił uwagę na właściwe przygotowanie się do wakacyjnego wypoczynku .

W rozmowie profilaktycznej przedstawił najmłodszym dzieciakom kilka rad, które mogą ochronić przed niebezpieczeństwem. Tematyka spotkania zainteresowała uczniów, którzy chętnie uczestniczyli w dyskusji i zadawali pytania.

Na koniec spotkania uczniowie mogli zapoznać się z wyposażeniem wozu policyjnego , umundurowaniem i uzbrojeniem policji.

Bardzo dziękujemy panu dzielnicowemu za przyczynienie się do zwiększenia bezpieczeństwa naszych uczniów.

„W stuleciu”

03 czerwca mieliśmy przyjemność gościć na uroczystym rozstrzygnięciu XXI edycji Konkursu Plastycznego zorganizowanego przez Nadleśnictwo w Kolbuszowej wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Kolbuszowej.

Tegoroczna tematyka konkursu „W stuleciu”  nawiązywała do setnej rocznicy istnienia Lasów Państwowych i miała za zadanie zwrócenie uwagi artystów na cykl życia lasu.

Jesteśmy bardzo dumni, że spośród wielu prac z 36 szkół w powiecie i nie tylko, nagrodzono dwie uczennice naszej szkoły. Wyróżnienie przyznano pracy artystycznej autorstwa Joanny Bajor z klasy VI, a w kategorii kolaż klas VI, zaszczytne II miejsce otrzymała praca Dominiki Brózdy.

Dziękujemy też pozostałym autorom prac za udział w konkursie, a laureatom raz jeszcze gratulujemy!