Digital Wizards

W dniu 14 czerwca odbył się wielki finał Programu Digital Wizards w siedzibie Google Polska w Warszawie.
Finał zgromadził 30 finalistów i finalistek z trzech województw: podkarpackiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego. Wśród nich znalazł się nasz uczeń Dawid Kosiorowski.
Finaliści musieli przejść bardzo trudny test kompetencji IT oraz przedstawić na forum własną prezentację dotyczącą zagadnień IT. Dawid przed jury zaprezentował grę dotyczącą cyfrowego business’u.
Kolejnego dnia, wszyscy finaliści zostali zaproszeni do zwiedzania Starówki i Placu Zamkowego, gdzie wzięli udział w grze terenowej, a następnie odwiedzili Centrum Nauki Kopernik.

Jesteśmy dumni z Dawida, że pięknie promował naszą szkołę w Warszawie
Dziękujemy pani Monice Margańskiej-Wilk za przygotowanie merytoryczne ucznia i sprawowanie opieki na etapie wojewódzkim, pani Agnieszce Magdzie za sprawdzenie pracy Dawida pod względem poprawności językowej
.