„Każdy koniec jest początkiem czegoś nowego”

W dniu 21.06.2024 zakończył się rok szkolny. Na tę okoliczność uczniowie klasy 8 przygotowali krótki program artystyczny wraz z prezentacją multimedialną, która zawierała historię w obrazie i słowie naszych absolwentów od momentu urodzenia, aż do ostatnich dni w murach Szkoły Podstawowej w Hadykówce. Następnie uczniowie klasy siódmej i przedstawiciele Rady Rodziców wręczyli naszym ósmoklasistom upominki. Podczas akademii został także przekazany i zaprzysiężony nowy poczet flagowy.

 Po części artystycznej nastał moment wręczenia przez Panią Dyrektor i Wychowawców świadectw, nagród za wysokie wyniki w nauce, stuprocentową frekwencję, stypendiów ufundowanych przez panią Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Cmolas, listów gratulacyjnych dla rodziców, podziękowań dla Rady Rodziców i jej członków, rad oddziałowych oraz przyjaciół szkoły.

Po części ogólnej nastąpiło pożegnanie z wychowawcami i nauczycielami, głos zabrali także : przewodnicząca Rady Rodziców – Eliza Miśta, która w swoim przemówieniu podziękowała całej społeczności szkolnej za owocną współpracę oraz pan Krzysztof Książek – radny Gminy Cmolas, który w swoich słowach wyraził wdzięczność dla całego Grona Pedagogicznego na czele z  Panią Dyrektor za działania stwarzające jak najlepsze warunki do rozwoju i nauki dzieci.

Życzymy wszystkim udanych, bezpiecznych i zdrowych wakacji, dużo odpoczynku i zabawy!

 Widzimy się we wrześniu!