Rada Rodziców

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 im. Kornela Makuszyńskiego - RADA  RODZICÓWdziałająca przy Szkole Podstawowej w Hadykówce               

w roku szkolnym 2022/2023

Przewodnicząca: Agnieszka Książek
Zastępca: Ewa Rozmus
Skarbnik: Martyna Durak
Sekretarz: Paulina Olesiak

Członkowie: Elżbieta Lubach, Eliza Miśta

Komisja rewizyjna: Renata Kosiorowska, Kazimiera Micek

Strona internetowa Szkoły Podstawowej w Hadykówce

Skip to content