Rada Rodziców

Rada Rodziców działająca

przy Szkole Podstawowej w Hadykówce w roku szkolnym 2021/2022

Przewodnicząca: Agnieszka Książek
Zastępca: Ewa Rozmus
Skarbnik: Dorota Gaweł
Sekretarz: Martyna Durak

Członkowie: Aldona Ziółkowska,  Agnieszka Serafin, Barbara Witkowska, Anna Dudzik, Paulina Czachor,  Eliza Miśta, Renata Kosiorowska

Komisja rewizyjna: Edyta Serafin, Elżbieta Lubach

Strona internetowa Szkoły Podstawowej w Hadykówce

Skip to content