Rada Rodziców

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 im. Kornela Makuszyńskiego - RADA  RODZICÓWdziałająca przy Szkole Podstawowej w Hadykówce               

w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca:  Eliza Miśta
Zastępca: Ewa Rozmus
Skarbnik: Lucyna Wójcik – Urban
Sekretarz: Paulina Czachor

Członkowie:  Elżbieta Lubach. Marzena Mokrzycka, Martyna Durak, Lidia Mokrzycka, Paulina Olesiak, Barbara Mokrzycka, Marta Ziętek, Paulina Serafin, Aldona Ziółkowska, Agnieszka Serafin

Komisja skrutacyjna: Renata Kosiorowska, Agnieszka Kawalec

Strona internetowa Szkoły Podstawowej w Hadykówce

Skip to content