Kontakt

Szkoła Podstawowa w Hadykówce

Dyrektor: pani mgr Agnieszka Magda

Adres:
Szkoła Podstawowa w Hadykówce
Hadykówka 47
36-105 Cmolas
woj. podkarpackie
tel/fax: 17 28 37 705
Email: sph2[mał_pka]o2.pl
WWW: www.sphadykowka.cmolas.org

Organ prowadzący: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas
Prezes stowarzyszenia: pani mgr inż. Halina Rozmus-Kosiorowska
Adres: Cmolas 269A, 36-105 Cmolas

Strona internetowa Szkoły Podstawowej w Hadykówce

Skip to content