Kadra pedagogiczna

Pani Agnieszka Magda – dyrektor, j. polski, historia,  edukacja wczesnoszkolna

Nauczyciele:

 • Pani Monika Kosiorowska-Puk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,  plastyki, rewalidacji, wiedzy o społeczeństwie
 • Pani Lucyna Małek- nauczyciel nauczania początkowego
 • Pani Monika Dworak- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Pani Agnieszka Marut- nauczyciel matematyki, rewalidacji
 • Pani Monika Margańska- Wilk- nauczyciel matematyki, fizyki
 • Pan Tomasz Augustyn –  nauczyciel wychowania fizycznego
 • Pani Klaudia Skiba – nauczyciel j. angielskiego
 • pani Ewa Chmielowiec- nauczyciel biologii, chemii
 • pani Ewa Tyburczy- Zagroba- nauczyciel geografii, logopeda
 • Pani Danuta Majewska – nauczyciel przyrody, geografii, historii i społeczeństwa
 • Pani Zofia Krzyżak- nauczyciel historii
 • Pani Urszula Dziuba – nauczyciel muzyki
 • Pani Sylwia Nowak- nauczyciel języka niemieckiego
 • Pan Wojtek – nauczyciel techniki i informatyki
 • Pani Barbara Kaczmarska- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, rewalidacji
 • Ks. Rafał Wesołowski – nauczyciel religii
 • Pani Halina Rzeszutek – nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
 • Pani Agnieszka Książek-nauczyciel rewalidacji

Strona internetowa Szkoły Podstawowej w Hadykówce

Skip to content